Lucrări de modernizare, cu fonduri europene, la Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului Orăşenesc Beclean

Sunt în plină desfăşurare lucrările la Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean care este reabilitat, modernizat și dotat cu aparatură de ultimă generație printr-un proiect finanțat din Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale” și are Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea îngrijirii medicale primare continue și scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite în special a celor provenind din zone rurale/marginalizate, pentru populaţia arondată ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Beclean formată din 13 comune (Braniştea, Nuşeni, Chiochiş, Șintereag, Șieu-Odorhei, Uriu, Petru Rareş, Spermezeu, Negrileşti, Căianu Mic, Târlişua, Ciceu Giurgeşti şi Ciceu Mihăieşti) şi oraşul Beclean, circa 56.000 de locuitori.

Prin acest proiect ne propunem modenizarea și dotarea a 12 servicii de asistenţa medicală ambulatorie în vederea ameliorării sănătății populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai uşoare, prevenind agravarea lor şi ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Pentru ca pacienţii din oraşul Beclean şi din cele 13 comune care se află situate în aproprierea oraşului Beclean, să nu se deplaseze la Bistriţa, distanţa dintre aceste două oraşe fiind de 40 km, iar distanţa între Bistriţa şi cele 13 comune de la marginea judeţului BistriţaNăsăud graniţă cu judeţul Cluj fiind mult mai mare, pentru unele localităţi distanţa fiind şi de peste 90 km, analizând prevalenţa bolilor cronice la  nivelul zonei arondate unităţii medicale din Orasul Beclean și accesul la servicii medicale diversificate, au fost aprobate începând cu 2008 cabinete pentru  asistenţa medicală ambulatorie, astfel ca structura ambulatoriului integrat a ajuns  la această  data de 12 cabinete şi o bază de tratament dupa cum urmeaza: - Cabinet medicină internă; - Cabinet psihiatrie; - Cabinet ORL; - Cabinet oftalmologie; - Cabinet chirurgie generală; - Cabinet obstetrică-ginecologie; - Cabinet neurologie; - Cabinet pediatrie; - Cabinet dermatovenerologie; - Cabinet B.F.T.; - Cabinet gastroenterologie; - Cabinet de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; - Bază de tratament.

Din statistica spitalului reiese ca in ambulatoriul de specialitate al spitalului in anul 2017 s-au adresat un nr.de 18.499 pacienti care au necesitat monitorizare de specialitate in cabinetele medicale . Din totalul de 18.499 pacienți 6.061 (32.76%) pacienți provin din mediul urban si 12.408 pacienți (67.24%) provin din mediul rural.

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. 

Creșterea calității investigației medicale prin dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului va fi realizată pe o arie construită desfăşurată: 2282 mp (corpul A integral – 1730mp, corpul B partial parter – 222mp si etaj 2 partial -90 mp, corpul C - casa scării parter, etaj 1 si etaj 2 -240mp ).

Echiparea ambulatoriului din Beclean se referă  la achizitia dotarilor pentru ambulatoriul integrat in vederea asigurarii calitatii investigatiei medicale.

Alte obiective specifice din proiect, sunt: -  Reabilitarea și modernizarea spațiilor (cabinetelor) deținute de către Ambulatoriu

  • Montarea unui lift de persoane în exterior, panoramic
  • Realizarea unor recompartimentări și a lucrărilor de finisaje interioare
  • Montarea unor panouri solare pentru prepararea apei calde menajere 
  • Montarea unor panouri foto-voltaice pentru producerea energiei electrice
  • Mobilier medical în toate cabinetele 
  • Dotarea cu aparatură medicală în toate cabinetele și laboratoarele deținute
  • Dotarea cu echipamente IT
  • Amenajarea de spații verzi în curtea spitalului
  • Amenajare de alei pavate carosabile și pietonale
  • Instalații electrice de iluminat exterior

Modernizarea ambulatoriului din Beclean,  prin arondarea a 13 comune care se afla situate  în aproprierea oraşului Beclean, va duce la accesibilizarea asistenţei medicale primare, mai ales pentru acele categorii de persoane sarace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sanatate.

Prin plusul de calitate a infrastructurii modernizate, Ambulatoriul Integrat Beclean va fi capabil sa furnizeze îngrijire primara continua, mai ales în mediul rural. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate din zona Orasului Beclean, prin reducerea internarilor evitabile, cât şi la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenţa în cadrul ambulatoriului.

Astfel prin interventia integrata oras-rual, se vor reduce inegalitaţile în ceea ce priveşte starea de sanatate a populaţiei din  mediul rural, din zonele marginalizate (comunele: Târlișua, Zagra, Caianu Mic, Ciceu Mihaesti, Reteag sau Spermezeu) prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai uşoare, prevenind agravarea lor şi ducând la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Proiectul are contractul de finanțare 4584/16.07.2019 și are o valoare total de 10.060.314 lei (2,2 milioane euro) 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5