În luna iunie, pot fi solicitate fonduri nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) deschide în perioada 1 – 29 iunie 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin Măsura 112 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.
Fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune, pentru finanţarea proiectelor aferente Măsurii 112 sunt de 120.886.096 de euro, fiind alocaţi acum toţi banii disponibili până la finalul perioadei de finanţare, respectiv 2013.
Totodată, pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) a fost publicată ultima variantă a Ghidului Solicitantului, versiunea 06, aplicabilă pentru depunerea proiectelor din această sesiune.
Ghidul Solicitantului versiunea 06, aplicabilă în sesiunea 2012, include şi modificări cu referire la exploataţiile agricole. Astfel, solicitanţii care preiau mai multe exploataţii agricole de la o persoană (cedent), vor trebui să preia integral cel puţin una dintre exploataţiile agricole. Va fi preluată integral acea exploataţie care reprezintă peste 50% din totalul calculului Unităţilor de Dimensiune Economică (UDE).
O altă modificare se aplică în cazul absolvenţilor de liceu, şcoli profesionale sau şcoli de arte şi meserii din promoţia 2012, care doresc să acceseze Măsura 112. Astfel, în această sesiune aceştia pot depune la dosarul cererii de finanţare doar adeverinţa de absolvire a liceului, însă sunt obligaţi să prezinte diploma de studii până la data semnării contractului de finanţare.
În ceea ce priveşte Planul de Afaceri, solicitanţii fondurilor europene nerambursabile trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei va creşte cu minimum 4 UDE de la data semnării deciziei de finanţare.
Totodată, pentru proiectele de investiţii ce vizează exploataţiile zootehnice, tinerii fermieri trebuie să deţină în exploataţia agricolă construcţii zootehnice adaptate creşterii animalelor şi păsărilor.
Cu fondurile primite conform deciziei, tinerii fermieri pot implementa standarde comunitare, precum standardul pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din sursele agricole şi standardul pentru laptele crud. Celelalte standarde precum cele pentru comercializarea de ouă, standardele pentru protecţia viţeilor, porcilor, standardele pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului şi standardele pentru comercializarea legumelor şi fructelor proaspete sunt prevăzute de Uniunea Europeană ca obligatorii. Proiectele de investiţii ce au ca scop implementarea standardelor pentru laptele crud se pot realiza numai în cazul fermelor de bovine existente.
Trebuie să facem precizarea că în această sesiune solicitanţii care au accesat Programul Naţional Apicol (PNA) sunt obligaţi să prezinte documentele de achiziţii pentru familiile de albine, roiurile la pachet, roiurile pe faguri şi mătci. Documentele aferente acestor achiziţii pot fi: facturi, ordine de plată, chitanţe, procese verbale de predare/ primire.
În privinţa documentelor ataşate la Cererea de Finanţare pentru exploataţiile zootehnice, în sesiunea din iunie 2012, solicitanţii trebuie să prezinte extrasul din Registrul Exploataţiei emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din care rezultă efectivul de animale deţinut şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formularul de mişcare al animalelor eliberat de ANSVSA.
De altfel, pe site-ul oficial al APDRP (www.apdrp.ro) în cadrul secţiunii dedicate Măsurii 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” a fost publicat un nou document în vederea facilitării accesării fondurilor nerambursabile. Mai precis, este vorba de „Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012”.
Selecţia proiectelor în vederea acordării finanţării se va realiza conform criteriilor de selecţie publicate in Ghidul Solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet www.apdrp.ro .
Solicitanţii de fonduri europene nerambursabile care depun proiecte pentru „Instalarea tinerilor fermieri” şi doresc să verifice îndeplinirea criteriilor de selecţie, pot consulta formularele specifice Manualului de Procedură pentru evaluare selectare, de asemenea, disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro, în cadrul secţiunii „Informaţii utile”, subsecţiunea „Proceduri de Lucru pentru PNDR”.
Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este vineri, 29 iunie 2012, ora 12:00.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”şi are ca obiective generale:
 Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare în conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
 Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;
 este situată pe teritoriul ţării;
 este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
 Persoana fizică;
 Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
• individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
• ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comentarii

18/03/13 11:51
Elena Ghetu

Buna ziua,
Ma intereseaza daca pot beneficia de fonduri pentru gradina(solare)1000m2 si la camp 5000 m2 in Ilfov, sat Cretesti.
O zi buna

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]