Instalarea tinerilor fermieri

ASOCIATIA GAL TARA NASAUDULUI

Lansează sesiunea de depunere a proiectelor nr. 1 pe 2015 (20.02.2015-02.03.2015) pentru masura 1.3. Instalarea tinerilor fermieri - Măsura din Planul de Dezvoltare Locală

 

Data lansarii: 20.02.2015

Data limita de depunere: 02.03.2015

 

Începând cu data de 20.02.2015, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţara Năsăudului a lansat Sesiune de proiecte pentru Măsura din Planul de Dezvoltare Locală: 1.3. Instalarea tinerilor fermieri

 Tipuri de beneficiari eligibili:

• persoane fizice

• persoane fizice autorizate si înregistrate conform OUG 44/2008

• asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitata conform legii 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare

 

 Fondurile totale disponibile sunt de 32000 euro pentru această sesiune. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE (unitate de dimensiune economică), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăși 32.000 de Euro/ exploatație.

 Data limită de primire a proiectelor este 02.03.2015, orele 16.00, la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţara Năsăudului Feldru, nr. 186 (clădirea primăriei). Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112 din PNDR, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro şi www.taranasaudului.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.

Solicitanții vor ține cont de următoarele aspecte privind depunerea și implementarea proiectelor:

Implementarea proiectelor va fi demarată numai dacă au fost parcurse etapele procedurale aferente evaluării cererilor de finanțare, soluționării contestațiilor, verificării pe eșantion și contractării proiectelor.

  Durata de execuție a proiectelor include derularea procedurii de achiziții, realizarea efectivă a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementării, elaborarea, depunerea și avizarea rapoartelor de activitate(după caz), depunerea cererii de plată și efectuarea plății.

  Prin urmare, în cazul prelungirii termenului limită de depunere a proiectelor până la data de 31.03.2015, trebuie avut în vedere faptul că efectuarea ultimei plăți de către AFIR trebuie realizată până la 31.12.2015, cu termen limită pentru depunerea ultimei cereri de plată 30.09.2015. Perioada efectivă de implementare a proiectului va fi de 4 luni(după parcurgerea etapelor de evaluare și contractare la AFIR).

În situația contractelor de finanțare care nu se vor desfășura corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR  și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.

Totodată precizăm că există riscul ca, în cazul în care un solicitant al unei Măsuri din PNDR se află în evidența contractelor reziliate FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, acesta să nu poată aplica în cadrul PNDR 2014-2020, pe o anumită perioadă.

În cazul în care un solicitant al unei Măsuri a PNDR se află în Registrul debitorilor/Registrul Evidențe Procese și solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a soluționat definitiv litigiul, acesta nu va fi eligibil pentru a primi finanțare în cadrul PNDR 2014 – 2020, iar cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului/soluționarea litigiului cu AFIR, după caz.

                                        În situația în care potențialii beneficiari ai Sub Măsurii 411.112 nu pot obține documentele justificative necesare de la APIA înainte de luna martie 2015, iar aceste documente sunt obligatorii pentru evaluarea proiectelor, AFIR ar putea accepta proiecte aferente aceste sub măsuri până la 31.03.2015. În ce privește contractele de finanțare trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

-Beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maxim 10 zile de la data semnării contractului de finanțare.  Prima tranșă de plată reprezintă 60% din valoarea totală a contractului. A doua cerere de plată se depune în maxim 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare, după verificarea îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, obligatoriu cu implementarea standardelor comunitare, și reprezintă 40% din valoarea contractului. Depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 – aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013.

-Obligația beneficiarului de a urma cel puțin un curs de formare profesională în cel puțin unul dintre domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultura ecologică etc. Cursurile pot fi oferite prin Măsura 111 ,,Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe,, - în limita disponibilă în contractele încheiate între MADR și furnizorii de formare profesională sau prin proiectele selectate de GAL în cadrul Sub – măsurii 411-111. În situații excepționale, cu acordul anterior al DGDR AM PNDR, beneficiarii pot urma cursuri de formare organizate de alte entități în domeniile menționate.

În acest context, dacă solicitarea de plată pentru cea de a doua tranșă aferentă contractelor de finanțare încheiate pentru această sub – măsură în perioada următoare nu se va depune până la data de 30 septembrie 20145(data limită pentru depunerea ultimei cereri de plată aferente PNDR 2007-2013), nu se va putea utilizarea financiară din SDL pentru această sub-măsură și aceste contracte vor primi finanțare conform regulilor de tranziție aplicabile, din cadrul anvelopei financiare 2014-2020.

 Pentru informaţii suplimentare ne găsiţi la sediul GAL Ţara Năsăudului în comuna Feldru, nr. 186 (clădirea primăriei) şi la telefon 0263.374.901, între orele 08:00-16:00, de luni-vineri.

Informații detaliate despre sesiunea de proiecte în format electronic(CD, DVD) sau pe suport de hârtie se pot obţine la sediul GAL Ţara Năsăudului, comuna Feldru sat Feldru nr.186, la telefonul/fax 0263374901, la adresa de mail [email protected] şi de pe pagina de internet www.taranasaudului.ro.

Echipa GAL Ţara Năsăudului

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5