Mai puţin de un sfert dintre fermierii bistriţeni au solicitat sprijinul financiar pentru secetă

 

De la începutul lunii septembrie şi până în prezent, doar aproximativ 2500 bistriţeni şi-au  depus cerere pentru acordarea unui sprijin finanicar deţinătorilor de terenuri arabile care au suferit pierderi datorită secetei persistente din anul agricol 2011-2012. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, dr. ing. Nicolae Hodişan, numărul solicitărilor reprezintă mai puţin de 1/4 (aproximativ 25%) din numărul celor în drept.

          Cererile pot fi depuse până în 15 octombrie, astfel că personalul Direcţiei Agricole şi al Centrelor locale APIA vor acorda p,e întreaga perioadă de derulare a acestei acţiuni, sprijinul necesar completării documentelor astfel ca un număr cât mai mare de fermieri să poată beneficia de acest sprijin financiar.

Este evident faptul că „atunci când ţi se dă nu ţi se ia”, ţinând cont de acest aspect ne dorim ca un număr cât mai însemnat de fermieri care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Bistriţa-Năsăud să uzeze de prevederile HG 897/01.09.2012 şi să se adreseze centrelor locale APIA sau Direcţiei Agricole în vederea depunerii cererilor pentru acest ajutor financiar”, precizează dr. ing. Nicolae-Florian Hodişan, director executive al Direcţiei pentru Agricultură BN.

          Ajutorul de minimis este de 100 lei/ha şi se acordă pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minimum un hectar şi maximum 10 hectare, inclusiv, într-o singură tranşă, începând cu 1 noiembrie 2012.

Beneficiarii sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă d etrei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat.

Pentru obţinerea acestui sprijin financiar, solicitanţii pot depune cereri tip, la Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, până în 15 octombrie, inclusiv. Dosarul cuprinde, pe lângă cererea tip, o copie după CI /BI a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul” de centrele judeţene APIA; adeverinţă în original care să ateste, conform înscrierilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5