Meditaţie la Duminica a 32—a după Rusalii 2015

Textul evangheliei:,,Şi intrând,trecea prin Ierihon.Şi iată un bărbat ,cu numele Zaheu,şi acesta era mai –marele vameşilor şi era bogat.Şi căuta să vadă cine este Iisus,dar nu putea de mulţime pentru că era mic de statură.Şi alergând el înainte,s-a suit într-un sicomor,ca să-L vadă ,căci pe acolo avea să treacă.Şi când a sosit la locul acela,Iisus privind în sus,a zis către el:Zahee,coboară-te,degrabă,căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.Şi a coborât degrabă şi L-a primit bucurându-se.Şi căzând toţi, murmurau,zicând că a intrat să găzduiască la un păcătos.Iar Zaheu ,stand a zis către Domnul:Iată jumătate din averea mea,Doamne,o dau săracilor şi,dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva,întorc împătrit.Şi a zis către el Iisus:Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia,căci şi acesta este fiul lui Avraam.Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.(Luca 19,1-10)
Cazul unei convertiri
Întrebare:Zaheu îl caută pe Iisus sau Iisus îl caută pe Zaheu?
Textul acestei evanghelii, ne spune cum într-o zi Iisus a intrat în Ierihon,iar printre cei care doreau să-l vadă era şi un om care purta numele de Zaheu.Acesta era vameş-iar dacă ar fi să-i facem portretul moral,am putea spune că vameşii erau urâţi ,blamaţi de popor,necinstiţi ,lacomi-iar obiectivul lor era să adune cât mai mult.Sf.evanghelie ne spune că strada era plină de oameni,iar Zaheu era mic de statură şi nimeni nu-i oferise un loc în faţă şi atunci Zaheu s-a suit într-un sicomor ,ca să-l vadă,de unde învăţăm că:în plan spiritual-e nevoie să te urci pe un loc mai înalt decât cel pe care te găseşti,pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu .S-a urcat ,Iisus l-a văzut,şi două priviri se încrucişaseră:privirea lui Dumnezeu cu a omului,iar Iisus îi spune:Zaheu astăzi în casa ta trebuie să rămân-şi L-a primit cu bucurie-iar în urma acestei vizite are loc o totală transformare a unui suflet .Nu ştim ce a vorbit Iisus cu Zaheu ,doar că Zaheu încearcă să corecteze,ceea ce a greşit.Pe mai departe însă observăm cum afară mulţimea murmura:a intrat să găzduiască la un păcătos-şi am putea spune că cei de afară se osândeau ,de ce?-pentru că nu ştiau ce se petrece în sufletul lui Zaheu-iar înăuntru un suflet se mântuia-şi nu numai a lui Zaheu ci şi ai casei lui pentru că evanghelia ne spune:,,astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”.Şi iarăşi în plan spiritual învăţăm că un suflet convertit are influenţă şi aupra celor din jurul său.
Totuşi se cuvine să ne întrebăm-ce l-a determinat pe acest vameş să se convertească?-conştiinţa remuşcată,sau gestul lui Iisus de ai fi oaspete?-dar pentru a primi răspunsul trebuie să ne ducem tot la textul evangheliei care ne spune:Zaheu căuta să vadă cine este Iisus-era un privilegiu să-Lvezi.Oare de ce Zaheu nu s-a dus direct l-a Iisus ca :Nicodim,Iair sau sutaşul-de ce Zaheu n-a făcut acest lucru?-pe Zaheu nu l-a adus în totalitate conştiinţa-şi aici aflăm răspunsul că:gestul lui Iisus este cel care produce minunea.Iisus îi spune pe nume şi iarăşi ne întrebăm:de unde îl cunoaşte,cum de l-a văzut ,de ce îi acordă atâta atenţie,de ce doreşte să intre în casa lui.Ce v-a fi simţit Zaheu în acele clipe-privirea lui ca Dumnezeu străfulgera sufletul şi mintea-adică un Dumnezeu care se îmbie.Şi iarăşi învăţăm cum Dumnezeu se lasă descoperit,stă de vorbă cu tine,intră în casa ta-şi Zaheu după ce l-a primit s-a convertit .Astfel putem vorbi de două etape din viaţa lui Zaheu:căutarea lui Dumnezeu şi primirea Lui cu bucurie.În casă Zaheu îl leapădă pe omul păcătos din el,care este lacom,nedrept ,hapsân-apoi îşi împarte averea-nu-şi schimbă profesia,a rămas pe mai departe un vameş cinstit.Din evanghelie am putea învăţa cât de uşor se lasă Dumnezeu descoperit,aşa cum Isaia proorocul spune:,,şi înainte de a mă chema pe Mine,Eu le voi răspunde,şi grăind ei încă,Eu îi voi fi ascultat”(Isaia 65,24),dar şi despre enigma căutării lui Zaheu.Ne întrebăm poate cine este Fiul Omului?-este cel care a venit să mântuiască: îl caută pe cel pierdut,îl vede pe cel bun,îl ştie pe cel dispreţuit,pe cel lepădat de oameni dar nu şi de El.
Dacă ar trebui să ne oprim doar la câteva concluzii sau învăţături din această evanghelie cred că acestea ar fi:
1)-când omul îl caută pe Dumnezeu-Dumnezeu i se arată,ba chiar i se face oaspete dacă omul e interesat.
2)-ca să-l vezi pe Dumnezeu trebuie să te ridici mai sus de obişnuit-dar nu ajunge o ridicătură fizică ci trebuie una spirituală.
3)-datoria unui suflet convertit e să devină misionar-asemenea lui Zaheu.
4)-să nu cârtim împotriva bunăvoinţei lui Dumnezeu faţă de alţii-înăuntru un suflet se converteşte-cei de afară clevetesc.
5)-ar fi bine ca întotdeauna să ne ferim de ai judeca pe oameni pentru că nu ştim ce se petrece în sufletul lor.Amin!

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5