Noi blocuri vor fi reabilitate. Joi, Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 7 decembrie 2017, ora 14,00

 

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

Nota justificativă nr.100160/29.11.2017 a Direcţiei Tehnice, privind solicitarea convocării şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa, prin care se motivează urgența, respectiv necesitatea depunerii în luna decembrie la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca, spre finanțare prin POR 2014-2020, a unor documentații;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 7 decembrie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

1.                  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa

2.                   Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.65/ 27.04.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;

3.                  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.72/ 12.05.2016, a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița

4.                  Proiect de hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 104 / 14.07.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 8” și a documentațiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanțării prin programul operațional regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe raza municipiului Bistrita

 

 

PRIMAR

OVIDIU TEODOR CREȚU

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                         SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistriţa, la 4 DECEMBRIE 2017

Nr.762

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5