Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă ordinară. Vezi ordinea de zi

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa

în şedinţă ordinară, în data de 21 ianuarie 2016, ora 14,00

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 21 ianuarie 2016, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2016 din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistriţa.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a municipiului Bistriţa
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.64/26.03.2009 privind înfiinţarea Regiei publice locale “Ocolul silvic al municipiului Bistriţa” R.A. - structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal “Ocolului Silvic al municipiului Bistriţa”, cu completările și modificările ulterioare
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.18/23.02.2012 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Standardelor de cost precum si alte măsuri suplimentare pentru realizarea Lucrărilor de reparaţii la imobilele aflate in proprietatea publică şi privată a Municipiului Bistriţa, finanţate din bugetul local
  6. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2015
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizic Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr.21 .
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.166/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea  locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

 

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                                                 PENTRU SECRETAR,

DIRECTOR EXECUTIV

DUMITRU MATEI CINCEA

 

 

Bistriţa, la 13 IANUARIE 2016

Nr. 44

CTT/ex.4.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5