Vezi agenda şedinţei ordinare a CL Bistriţa din 23 iulie!

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa
în şedinţă ordinară, în data de 23 iulie 2015, ora 14,00
 
Primarul municipiului Bistriţa;
având în vedere:
prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;
în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
D I S P U N E :
 
ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 23 iulie 2015, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
 
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnişoarei Anita Hartig
 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Ştefan Pop
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim II 2015
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi al serviciilor publice de interes local
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a solicitărilor depuse de persoane juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de “sediu”
 
9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr.15/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Statutului municipiului Bistrița
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a terenului în suprafaţă de 300 mp, proprietatea Parohiei Reformate Sărata, situat în localitatea componentă Sărata, în vederea edificării unei ”Capele Mortuare”
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.D.N.R S.A. București, în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița, a sectorului de drum național – Varianta de Ocolire a Municipiului Bistrița km 0+000-6+900
 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare
 
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului care va beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa în subdomeniul sportul de performanţă - jocuri sportive, în conformitate cu Hotărârea nr.72/28.05.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa
 
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Bistriţasă voteze în cadrul Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, împotriva modificării tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A și prevăzute în Formularul 13 - Oferta financiară, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr.187/17.02.2014 și respingerea solicitărilor Operatorului, respectiv reducerea cuantumului redevenței, reducerea cuantumului penalităților și înghețarea penalităților de întârziere a plății redevenței
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si a Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD SRL
 
16. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.36/1993 privind stabilirea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi sărbători legale 
 
17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie şi stabilirea cuantumului acesteia legale
 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.31/29.03.2012 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea modificărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Bistriţa 
 
19. Proiect de hotărâre prind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea Grădinii Botanice ”Prodan-Gubesch-Porcius” în municipiul Bistriţa, pe terenul agricol în suprafaţa de 30 ha proprietatea publică a municipiului Bistriţa, aflat în perimetrul Complexului Sportiv Polivalent
 
20. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Toniuc Alexandru Marian
 
21. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iclenzan Bogdan
 
22. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa
 
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.126/26.09.2006 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Procedurii Operaționale pentru achiziționarea de terenuri de pe piața liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuințe sociale, cu modificările și completările ulterioare
 
 
PRIMAR,
OVIDIU TEODOR CREŢU
 
 
 
                                                                                         AVIZ DE LEGALITATE
                                                                                               PENTRU SECRETAR
                                                                                         DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRU MATEI CINCEA
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5