Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016

R O M Â N I A

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

     MUNICIPIUL BISTRIŢA

            P R I M A R

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,

în data de 2 februarie 2016, ora 14,00

 

 

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 2 februarie 2016, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa” R.A., pe anul 2016
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.18/23.02.2012 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Standardelor de cost precum şi alte măsuri suplimentare pentru realizarea Lucrărilor de reparaţii la imobilele aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Bistriţa, finanţate din bugetul local
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.166/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa
  5. Diverse

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU

 

                                                                                     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

FLOARE GAFTONE

 

Bistriţa, la 26 IANUARIE 2016

Nr. 61

SA/ex.4.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5