Pelerinaj la Mănăstirea Ilva Mare

          Pelerinajul este expresia practică a vieţii religioase,este o jertfă adusă lui Dumnezeu, un act de mulţumire faţă de El. Scopul pelerinajului este de a se descoperi orizonturi noi, de a se descoperi o reală schimbare interioară. Pelerinajul trezeşte totdeauna un interes spiritual, credinciosul se află mai aproape de Dumnezeu şi prin rugăciune intră în dialog direct cu El, intră în comuniune cu Dumnezeu. Omul este un dar al lui Dumnezeu şi de aceea avem datoria să-I mulţumim continuu, prin rugăciune.

          Mânăstirea ortodoxă este Biserica lui Hristos, una sfântă, sobornicească şi apostolească, aici se adună liniştea şi reculegerea, se intră în relaţia de comuniune, prin iubire, cu Hristos, aici dragostea curată te înfăşoară în generozitate şi pace, aici te simţi mai bun şi mai liber, Hristos este mai aproape de noi. Călugăriţele şi călugării au adoptat, de bună voie, prin credinţa şi convingerea lor, un stil de viaţă cu multe greutăţi, auster, viaţa monahală nu este uşoară, este o permanentă luptă cu mândria de afară, păcatul încearcă să se furişeze şi aici, de aceea trebuie zdrobit cu rapiditate.

          Împreună cu prietenul meu, ing. Zaharia Forogău, ne-am îmbarcat în maşina lui şi am plecat, într-un scurt pelerinaj, la Mânăstirea „Schimbarea la Faţă”, din Ilva Mare. Îmi face o deosebită plăcere să intru, din nou, pe această minunată Vale a Ilvelor, care păstrează caracteristici tipice, cu alternanţe de ştrangulări de tipul defileelor şi deschideri sub formă de bazinete depresionare. În defileele lungi şi  strâmpte găsim o densitate a sâmburilor vulcanici, a clăilor şi a corpurilor vulcanice sub aspect de cupole. Culoarul depresionar Lunca Ilvei-Ilva Mare este un culoar de vale străjuit spre sudul traversat de râul Ilva, de un sector lung cu chei sculptate în andezite de fildeş marno-gresos. Spectaculos este defileul strâmpt şi lung cu aspect de chei, în care carierele de andezite şi dacite sunt peste tot. Potenţialul turistic al reliefului este remarcabil prin deosebita varietate a peisajului şi prin tipicul aparte, generat de contactul a două structuri geologice majore, cristalinul Rodnei şi sedimentaro-vulcanicul Bârgăului.

          Mânăstirea „Schimbarea la Faţă”, cocoţată cochet pe o culme străjuită de stâncă şi o pădure de brad, se găseşte la 5 km. vest de comuna Lunca Ilvei şi la 4 km. est de Ilva Mare, de care şi aparţine administrativ, în apropierea noii şosele spre Vatra Dornei. Mânăstirea mai are hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, pentru Biserica nouă. De pe culmea care tronează Sfânta Mânăstire, se deschide, cu generozitate, o splendidă panoramă spre est, sud şi sud-est, cu văi şi dealuri pierzătoare în zare, cu păşuni, fâneţe şi batalioane de arţari şi brazi. La nord şi nord-vest sunt munţii cu pletele lor spre cer.

          Mânăstirea „Schimbarea la Faţă”, din Ilva Mare, a fost ctitorită în anul 1992 de către ieromonahul Daniil Ureche, acum protosinghel şi duhovnic al Mânăstirii, pe un teren moştenit de la părinţi, unde, împreună cu alţi monahi, a clădit o bisericuţă, iar casa proprie a devenit un mic corp de chilii. Mânăstirea s-a transformat, în anul 2000, în Mânăstire de maici. Acum Sfânta Mânăstire, foarte curată şi frumoasă, are 18 vieţuitoare, viaţă de obşte, stareţă fiind monahia Hristofora, veşnic neobosită şi generoasă. Mânăstirea are 80 de locuri de cazare, pentru pelerini.  Am asistat şi m-am rugat cu multă smerenie şi dragoste, la slujba săvârşită de părintele duhovnic Daniil, ajutat de un candid cor de măicuţe. Părintele Daniil a ţinut o predică duhovnicească plină de căldură, plină de învăţăminte. „La îndemnul Mântuitorului fiecare dintre noi dăm răspunsul nostru. Preţul mântuirii noastre a fost Jertfa lui Hristos, Jertfă făcută din dragoste. Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru toată creaţia Sa. Sfânta Evanghelie reprezintă pe Hristos.” De asemenea, părintele Daniil ne-a amintit cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Cine se va ruşina de Mine, şi Fiul Omului se va ruşina să mărturisească pe om în faţa Tatălui.”

          Ne-am simţit foarte bine aici la Mânăstire, eram mai uşori şi mai curaţi cu inima. După terminarea slujbei, toţi credincioşii participanţi, în jur de 50, au fost invitaţi la masă.

          Mânăstirea „Schimbarea la Faţă” din Ilva Mare, este acea oază de linişte şi reculegere la care putem ajunge oricare dintre noi, credincioşii. Să o vizităm, să o ajutăm cumva, şi să ne rugăm, că foarte mult poate rugăciunea adânc smerită şi iubitoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5