Peste 3100 locuri disponibile în clasele pregătitoare din judeţ. Vezi calendarul înscrierilor!

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost aprobate prin Ordinul de ministru. Actul normativ a fost deja publicat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, de asemenea, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică.

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, sunt aprobate 164,65 clase, cu o capacitate de 3113 locuri. Practic, niciun copil nu va rămâne neşcolarizat.

Vor fi 7 clase step by step (limba română), doar pe raza municipiului Bistriţa la „Andrei Mureşanu”, „Liviu Rebreanu”, „Avram Iancu”, „Lucian Blaga”, Gimnazială nr. 4, Gimnazială nr. 4 şi „Ştefan cel Mare”. De asemenea, este prevăzută o clasă tradiţională de limba germană la „Liviu Rebreanu” şi două clase în limba maghiară la Cireşoaia şi „Andrei Mureşanu”.

         În sistem tradiţional, în limba română, sunt prevăzute 110 clase (2206 locuri) pe raza întregului judeţ, în timp ce în sistem cu taxă sunt aprobate două clase la Liceul Creştin „Logos” Bistriţa şi Şcoala Primară Sfera.

         În sistem simultan (tradiţional), în limba maghiară sunt locuri la zece şcoli, şi anume la Bozieş, Ţigău, Matei, Fântânele, Sărata, Viţa, Nuşeni, Rodna, Uriu şi la „Grigore Silaşi” din Beclean.

         Tot simultan, dar în limba română, sunt prevăzute 562 de locuri (în 35,89 clase) în mai multe localităţi din mediu rural.

         Nouă locuri au fost aprobate la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Lacrima” Unirea, alte 22 fiind la CSEI nr. 1 Bistriţa, CSEI nr. 2 Bistriţa şi CSEI Beclean.

***

         Pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 sunt opt comisii, dintre care două la Bistriţa (Grădiniţa „Trenuleţul veseliei” – str. Rodnei şi Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”), una la Năsăud (Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”), Beclean (Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”), Sângeorz Băi (Grădiniţa cu Program Prelungit), Teaca (Liceul Teoretic „C.R. Vivu”), Prundu Bârgăului (Liceul Teoretic „Radu Petrescu”) şi CJRAE (pentru copii cu CES şi limba maghiară).

         Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică se desfăşoară în perioada 23 februarie – 16 martie. Părinţii vor prezenta o adeverinţă medicală (clinic sănătos/apt pentru şcoală de la medicul de familie), copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe actul de identitate al părintelui şi o cerere tip. Datele de contact ale acestor comisii şi repartiţia preşcolarilor (în funcţie de grădiniţa pe care o frecventează) sunt disponibile pe site-ul IŞJ BN.

 

   

Calendarul înscrierii în învăţământul primar cuprinde următoarele termene:

22 februarie 2016- Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ. Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi.

24 februarie – 3 martie 2016 Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

22 februarie – 4 martie 2016 Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2016 – 2017, în învăţământul primar.

23 februarie – 16 martie 2016 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

23 februarie – 17 martie 2016 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

29 februarie – 18 martie 2016 Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

25– 26 martie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe în 29 martie.

***

Detalii despre inscrierea în clasa pregatitoare: http://www.isjbn.ro/index.php?id=282

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5