Pr. Vasile Beni: De ce este bine să participăm la Sfânta Liturghie

Textul prescurtat  la duminica 28-a de după Rusalii: “Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni…..Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.” (Luca 14, 16-24)                                                                                                       

Dragii noştri credincioşi!

Se apropie încet, încet, sărbătoarea Crăciunului, iar textul evangheliei din Duminica a 28-a de după Rusalii ne transmite, în rezonanţa liturgică a pregătirii pentru marele praznic al Naşterii Domnului, un mesaj ce are în prim plan apropierea noastră de Dumnezeu. O apropiere definită ca o invitaţie - mereu valabilă – pentru a participa la Sfânta Liturghie, așa cum porunca a patra dumnezeiască ne îndeamnă: “Adu-ți aminte de ziua Domnului și-o cinstește pe ea” sau de prima poruncă bisericească care ne sfătuieşte “Să ascultăm cu evlavie Sf.Liturghie în duminici și sărbători”.                    

Pe scurt, să ne oprim la învăţătura despre sfânta şi dumnezeiasca Liturghie.                                                                                                        

1. Ce este sfânta Liturghie. Definiția cea mai cuprinzătoare a sfintei Liturghii este că ea este continuarea principală a lucrării lui Hristos în orice timp. Ea ni-L face prezent și ni-L comunică real pe Hristos, în starea permanentă de jertfă și de înviere, ca să ne însușim și noi puterea de jertfă opusă egoismului și plăcerilor trecătoare, și  să întărim în  sufletul  nostru  puterea  viitoarei învieri pentru veșnica fericire a uniri iubitoare cu Hristos și cu semenii.” (Părintele Dumitru Stăniloae). 

Astfel sfânta Liturghie este reactualizarea lui Hristos printre noi, pentru că El viețuiește în noi și noi în El și Îl însoțim din peștera Betleemului și până la Înălțare. Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creștin ortodox în care Hristos vine pentru a ne sfinți și a ni se dărui prin Împărtășanie.

2. Ce se petrece în timpul sfintei Liturghii. La fiecare Liturghie, Duhul Sfânt actualizează, face prezentă pentru fiecare credincios în parte-întreaga viață a Mântuitorului. În timpul sfintei Liturghii, Hristos este preot, jertfă și altar, dar și primitor: „pentru că Tu ești cel ce aduci și cel ce Te aduci”. La fiecare sfântă Liturghie, cerul se coboară pe pământ, „noi cari pe heruvimi cu taină închipuim”, pentru ca să participe la prefacerea pâinii și a vinului.                                                                                                 

3.  Scopul sfintei Liturghii.Săvârșirea sfintei Liturghii are ca obiect- prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Mântuitorului,iar ca scop-sfințirea credincioșilor și iertarea păcatelor.   În timpul Sf. Liturghii, Iisus moare în chip tainic, dându-şi viaţa pentru noi şi oferă Tatălui ceresc Sângele Său pentru mântuirea noastră, a celor care ne aflăm de faţă şi care suntem pomeniţi la sfânta Proscomidie.                                                              

4. Care este folosul participării la sfânta Liturghie. Sunt nenumărate, mă opresc doar la câteva:                                                         

a. La  sfânta Liturghie ne rugăm pentru cei vii dar și pentru cei morți, pentru cei prezenți, dar și pentru cei care nu pot participa, îi mulțumim pentru binefacerile pe care le știm, dar și pe care nu le știm.                       

b. La sfânta Liturghie ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului: „Cel ce mănâncă Trupul Meu petrece întru Mine și Eu întru el”, dar ne împărtășim și de cuvântul lui Dumnezeu. „Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc pe el”.                                       

 c. Și tot la sf.Liturghie ne împărtășim prin Miride - care sunt fârâmituri mici de pâine care se așează de-a dreapta și de-a stânga sfântului Agneț pe sfântul disc pomenindu-se vii și morții, iar după împărtășanie aceste fârâmituri se toarnă în potir pentru ca cei pomeniți, cei vii dar și cei morți să se cuminece și ei cu Trupul și Sângele Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.

 Sunt nenumărate darurile pe care le primim prin participarea la sfânta Liturghie, însă mă opresc doar la unul dintre ele şi care este şi o binecuvântare: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți”. Amin !                                                                            

Pr. Vasile Beni

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5