Pr. Vasile Beni: Evanghelie în miniatură despre Iisus

Textul evangheliei: Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel
care s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeupe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El”(Ioan 3,13-17).
Textul Evangheliei duminicii de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci este unul scurt, dar care cuprinde multe și frumoase învățături. Și poate pentru a înțelege și mai bine ceea ce am spus în titlul predicii de astăzi, să mergem mai întâi la dicționar și să ne reîmprospătăm ce înseamnă cuvântul „miniatură”. MINIATÚRĂ, miniaturi, s. f.= 1. Operă de artă plastică (în special pictură) de dimensiuni reduse, lucrată cu multă finețe și minuțiozitate.Haideți să ne oprim la câteva scurte învățături:
1)Ce este Biblia ? Biblia sau Sfânta Scriptură este o colecție de cărți scrise sub insuflarea Duhului Sfânt de către oameni aleși, prooroci sau apostoli și cuprinde două părţi mari: Vechiul şi Noul Testament.        
Vechiul Testament- este istoria unui popor pentru că el descrie naşterea şi păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, şi anume familia lui David. Apoi, din familia lui David a fost promis un Om care va aduce binecuvântarea promisă                                                         Noul Testament – este istoria unui Om. Poporul era calea prin care Dumnezeu L-a adus pe Omul Iisus Hristos în lume. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui Om promis. Numele Lui este Iisus; El a împlinit profeţiile Vechiului Testament trăind o viaţă fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru şi înviind din morţi.
Putem să spunem că personajul principal al Bibliei sau Sfintei Scripturi este Iisus, pentru că atât Vechiul cât și Noul Testament vorbesc despre El Dacă în Vechiul Testament se vorbește despre venirea Sa, în Noul Testament se descrie menirea și lucrarea Lui pentru a ne aduce mântuirea.
2)Căci Dumnezeu așa a iubit  lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El”. S-au scris, se scriu și se vor scrie cărți de învățătură despre Dumnezeu - cum a făcut lumea și pe om, cum omul a căzut în păcat și cum Dumnezeu I-a făgăduit un ,,Răscumpărător”, cum Dumnezeu îi poartă de grijă creaturii Sale și exemplele ar putea continua. Dar în acest verset se poate cuprinde sau mai bine zis în această evanghelie cuprinde întregul mesaj al creștinismului, pentru că ne punem în prezența iubirii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este iubire (1 In.4) - iar iubirea Lui față de noi se manifestă în diferite forme și grade, purtând și numiri felurite ca - dar, milostivire, milă, răbdare, îndurare etc.Și, deoarece iubirea adevărată nu este cu putință să se exprime doar prin cuvinte emoționante, ci și prin fapte care dovedesc autenticitatea cuvântului, de aceea ucenicul iubirii, Sf.Ioan Teologul, în puține cuvinte rezumă explozia de iubire a lui Dumnezeu: „așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Unul-Născut L-a dat pentru ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.
În concluzie, am putea vorbi despre un Dumnezeu care este preocupat de mântuirea noastră pentru că ne iubește și atunci când iubești pe cineva nu ții cont de sacrificiile pe care le faci, pentru că îl iubești. Iar Dumnezeu din Iubire L-a trimis pe Fiul Său pentru noi. Să ținem cont și noi de ceea ce face Dumnezeu pentru noi, că nu ne cere multe lucruri, doar să ne iubim unii pe alții, luând exemplu că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său să osândească, ci să o mântuiască. Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5