Pr. Vasile Beni: Postul este o virtute, un exercițiu de înfrânare, o formă de pocăință şi un drum spre mântuire

Textul Evangheliei:,,Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră .(Matei 6,14-21)        

,,Dacă postiți? Arătați-mi-o prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți  milă de el; un dușman, împăcați-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați; Nu numai gura și stomacul vostru să postească, ci și ochiul, și urechile, și picioarele, și mâinile voastre, și toate mădularele trupului vostru ". (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Din textul Evangheliei vedem cum Dumnezeu condiționează iertarea Sa : „ Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.  Prin urmare, această Evanghelie ne spune că  dacă vrei să fii iertat, trebuie să ierți la rândul tău.

    Multe sunt exemplele din Sfânta Scriptură care ne învaţă să iertăm: Iosif a iertat pe fraţii săi, David la iertat pe Saul, iar Mântuitorul ne îndeamnă de şaptezeci de ori câte şapte să iertăm celor ce ne greşesc.

 A posti nu este ușor, dar ne este mai ușor dacă vedem postul nu ca pe un regim alimentar, ci ca pe o schimbare de atitudine, de optică, de priorități. Postul are nevoie de componenta lui alimentară, dar nu se reduce la aceasta. Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Dar este, în acelaşi timp, și un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că el este o jertfă, adică o renunțare de bună voie la ceva care ne este îngăduit, izvorâtă din iubirea și respectul pe care îl avem față de Dumnezeu.

 Iar Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, în cartea proorocului Isaia, la capitolul 58, ne spune cum să postim: „Rupeți lanțurile nedreptății... împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. (Isaia 58,2-7)

 Nu este o noutate că secolul XXI este secolul materialismului. Trăim pe fugă, mâncăm pe fugă, iubim pe fugă, dormim pe fugă. Ne petrecem viaţa în birouri rigide, în zgomotul tastelor şi al aparatelor de aer condiţionat, închişi în calculatoare, despre care ne amăgim că ne-ar fi ferestre spre lume.Visăm pe google, râdem pe facebook, ne dăm întâlnire pe mess. Ne trăim iubirile în sms-uri şi ne amăgim c-am fi fericiţi. Îi sunăm pe cei dragi în grabă, poate din automatism, ca apoi să-i repezim, aruncându-le în faţă arogantul „N-am timp!” am atâtea de făcut, pentru că trăim într-o lume a concurenței. 

 Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să ne adunăm bogăţiile nepieritoare care sunt dreapta credinţă, bunătatea inimii, milostenia, prietenia şi omenia. Şi pe care dacă le vom dărui celor din jur se vor înmulţi.

         Să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască un post binecuvântat şi cu mult folos duhovnicesc, iar cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul să zicem şi noi în fiecare zi:

 „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

           Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

         Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!”   

 Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5