Pr. Vasile Beni: Să o cinstim pe Maica Domnului, care ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi

Rugămu-ne-ndurărilor/ Luceafărului mărilor;
Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie;
Privirea-ți adorată/ Asupra-ne coboară,
O, maică prea curată/ Și pururea fecioară,
Marie! (Rugăciune, Mihai Eminescu)

 Dragii noştri credincioşi!

           Buna Vestire este una din cele mai vechi sărbători închinate Maicii Domnului, fiind singurul praznic din ciclul mariologic care are un temei biblic. Este o sărbătoare a bucuriei, care anunţă începutul mântuirii. 

         Buna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine şi odată cu acest eveniment se inaugurează ,,plinirea vremii" (Gal. 4, 4) şi se descoperă ,,taina cea din veci ascunsă". Buna Vestire constituie sfârşitul făgăduinţelor pentru venirea lui Mesia şi începutul mântuirii pentru om. Acum se împlinesc toate profeţiile Vechiului Testament, iar prin acceptarea de către Sfânta Fecioară Maria a acestei lucrări divine, întreg neamul omenesc se pregăteşte pentru eliberarea de sub robia păcatului şi a morţii.   

      „Fără Buna Vestire nu avem nici Crăciun, nici Paşte", spunea un cunoscut părinte. În acest sens, putem afirma că toate celelalte praznice sunt cuprinse virtual în praznicul Bunei Vestiri sau că praznicul de astăzi este „început" al tuturor celorlalte. 

 Argumente din Sfânta Scriptură pentru cinstirea Maicii Domnului

     Învăţătura Bisericii despre Maica Domnului ne spune că este Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu (Teotokos), Mijlocitoare permanentă şi Rugătoare neîncetată.

            Sfânta Treime este tainic prezentă la întruparea lui Hristos ca om-Tatăl a ales-o, Fiul S-a întrupat, iar Duhul Sfânt a adumbrit-o. ,Stătut-a împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită şi preaînfrumuseţată.  Pomeni-vor numele tău în tot neamul şi neamul. pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac şi-n veacul veacului”(Psalmul 44,11,20-21).           

     Maica Domnului, pururea Fecioară: ,,Poarta aceasta v-a fi închisă,nu se v-a deschide şi nici un om nu v-a intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea”(Iezechil 44,2).                                                         

      ,,Că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui” (Luca 1,48-49).                                                                                

  La nunta din Cana Galileii la intervenţia Maicii Sfinte când aceasta îi aduce doar la cunoştinţă că nu mai au vin, Iisus face prima minune (Ioan 2,3-10).                                                                                                     

     Cinstirea Maicii Domnului este exprimată mai întâi de înger şi apoi de oameni. Arhanghelul Gavriil îi arată un respect deosebit atunci când se pleacă înaintea ei: ,,Şi intrând îngerul i-a zis: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei”(Luca 1,28-29).

Maica Domnului e Născătoare de Dumnezeu-,,Duhul sfânt se v-a pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va numi”(Luca 1,35-36).             

,,Fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii la care ai supt! Iar El a zis:,,Aşa este,dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el”(Luca 11,27-28).

        Apropiindu-mă de încheiere, vă îndemn să nu uităm să-i cerem ajutorul celei ce l-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, celei care a mijlocit pentru mirii de la nunta din Cana Galileii, pentru că asemenea unei mame ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi.

        Povesteşte un ierah, Justinian Chira, că într-un tren călătoreau un grup de oameni, chemaţi la tribunal pentru a fi judecaţi pentru faptele lor. Într-o gară urcă, în vagonul în care se găseau aceşti oameni, o bătrână slabă şi modestă, cu o desagă în spate. Nimeni însă din vagon nu s-a ridicat să-i facă loc, ba mai mult au început să glumească şi să râdă de hainele ei. Au coborât cu toţii în acelaşi oraş. Întâmplarea face ca autobuzul în care se urcase grupul de bărbaţi din vagon, spre a merge la tribunal, să se urce şi bătrâna. Oprindu-se maşina în faţa Tribunalului, unde era staţia, unul dintre cei ce veneau la tribunal le-a spus celorlaţi: Uitaţi-vă, la poartă se află chiar preşedintele Tribunalului şi parcă aşteaptă pe cineva. La urmă a coborât şi bătrâna. Preşedintele tribunalului, a alergat spre ea ca un copil îmbrâţişând-o şi sărutându-o a întrebat-o: “Mamă, mamă dragă cum ai călătorit?”.

     Grupul de călători ce veniseră la judecată erau uluiţi şi înspăimântaţi. Frica şi remuşcarea i-a cuprins pe toţi. Iar bătrâna mamă i-a răspuns arătând cu mâna spre oamenii cu care a călătorit: „Îi vezi pe aceşti oameni, ei mi-au făcut călătoria mai uşoară şi, dacă poţi, te rog să fii îngăduitor cu ei”. Iată ce poate şi ce face mama.

      Într-un asemenea fel nădăjduim că mijloceşte Maica Domnului pentru fiecare dintre noi, de aceea la încheiere să zicem: ,,Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

 

                 Pr. Vasile Beni

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5