PREOT PROFESOR ADRIAN CHERHAŢ DE LA BECLEAN AR PUBLICĂ ÎN REVISTA „RENAŞTEREA” A ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE A VADULUI , FELEACULUI ŞI CLUJULUI CU O PAGINĂ PRIVIND EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN ŞCOALĂ

Curând am intrat în posesia revistei „RENAŞTEREA”, editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, chiar în ziua de Sfânta Maria, răsfoind-o am descoperit la pagina 6, publicată o întreagă pagină, purtând titlul „Educaţia religioasă în şcoală. O altfel de perspectivă în demersul pedagogic”. Autorul fiind preot prin studiile dobândite în Facultatea de Teologie a UBB, titularizat ca profesor de teologie la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, iar ca urmare a meritelor sale deosebite în domeniu, a fost promovat ca inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar Bistriţa-Năsăud
Tema abordată, extrem de generoasă, cuprinde 4 capitole : Premise gnoseologice, prin care se optează pentru o anumită cale sau pentru folosirea anumitor mijloace în funcţie de natura obiectivelor educative, cu menţiunea că „Şcoala românească contemporană are la bază în bună parte o structură a cunoaşterii ştiinţifico-empirice de tip illuminist, iar apariţia religiei ca disciplină în peisajul educaţional a condus la apariţia unei noi perspective a cunoaşterii umane”.
În capitolul “Aspecte pedagogice şi metodologice”, autorul este conştient de “dobândirea unui caracter integru şi întregirii câmpului informaţional pe o scară cât mai largă în formarea unei personalităţi complexe”, impunându-se să se facă distincţie între religia predată în şcoală şi catehizarea făcută în biserică.
Metoda aliananţei, este considerată de pr.prof. Adrian Cerhaţ, ca o metodă abordabilă “cu precădere în cazurile grupurilor catehetice de la biserică, adică de l un nivel de trire religioasă bazată pe credinţă personală, dar care se poate aplica cu succes la nivelul comunităţii de elevi”. De fapt, alianţa professor- elev înseamnă de fapt încredere şi cooperare, “nu complicitate şi eschivare de la sarcinile educative ale programei sau de la disciplina şcolii”.
Tema abordată de pr.prof. Adrian Cherhaţ se încheie cu capitolul “Fundamentul teologic”, care reprezintă cele două princii fundamentale transmise de Iisus Hristos apostulilor Săi: “Aceasta este porunca Mea: “Să vă iubiţi unul pe altul aşa cum v-am iubit Eu eu pe voi”.
Faţă de subiectul abordat de specialistul în domeniu Adrian Cherhaţ aş încheia cu cele spuse de domnia sa : „Poporul român însuşi s-a format într-un mediu creştin autentic, astfel încât cultura naţională românească, include numeroase valenţe ale credinţei creştine”.
De menţionat că materialul din „Renaşterea” se adrsează în special cadrelor didactice care predau religia în şcoli. Fiind membru marcant al Clubului „Saeculum” Beclean, am considerat să facem publică una dintre precupările d-lui Adrian Cherhaţ în domeniu, lucru pentru care noi îl felicităm!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5