Primăria Oraşului Beclean a lansat proiectului”Ocupare durabilă în Judeţul Bistriţa-Năsăud”

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi gestionat de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 ”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, cererea de propuneri de proiecte nr.104 ”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Nord-Vest”.

Prin obiectivul general, proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, inclusiv a celor tineri şi a celor de lungă durată, prin oferirea de servicii adecvate de ocupare şi furnizarea de programe de formare profesională pentru facilitarea accesului către meserii cerute pe piaţa muncii.

Proiectul va contribui la atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa locală a muncii şi implicit la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii din mediul urban al localităţilor mici din judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, şi implicit realizarea obiectivelor strategiilor naţionale şi celor europene (Agenda Lisabona).

Obiectivul specific al proiectului constă în implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare constând în servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere) şi furnizare de programe de formare profesională ce se adresează locuitorilor din mediul urban al localităţilor mici din judeţul Bistriţa-Năsăud din aria ţintă a proiectului, oraşele Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi.

Pe durata de implementare a proiectului vor fi organizate cursuri gratuite de calificare, certificate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA), pentru următoarele meserii: lucrător finisor în construcţii, lucrător în structuri pentru construcţii, barman-ospătar. Cursurile de calificare vor fi urmate de cursuri de negociere, comunicare, metode de căutare a unui loc de muncă, iniţiere în utilizarea calculatorului, certificate de către CNFPA, care pot contribui la dezvoltare abilităţilor persoanelor implicate şi implicit la sporirea şanselor de găsire a unui loc de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Primăria Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; Primăria Oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud;, Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej, judeţul Cluj şi SC IC CONSULTING S.R.L, judeţul Cluj.

Pentru mai multe detalii privind proiectul de grant ”Ocupare durabilă în Judeţul Bistriţa Năsăud” vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon: 0263-343687

Fax: 0263-343686

Adresă e-mail: [email protected]

Persoană de contact: Hulpe Rodica

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5