Lansarea proiectului Calificare şi antreprenoriat-soluţii durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş Dej a organizat în data de 24 iulie 2014 conferinţa de presă pentru lansarea proiectului ”Calificare şi antreprenoriat-solutii durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă”.
Evenimentul la care au participat membrii ai echipei de implementare a solicitantului şi organizaţiei partenere, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, lideri locali, din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj a avut loc la Centrul de Formare şi Perfecţionare în Turism AIRDDD Someş - Dej, oraş Beclean, Zona de Agrement Figa.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se încadrează în axa prioritară nr.5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Perioada de implementare este de 18 luni. Valoarea proiectului este de 2149158.00 RON.
De la demararea implementării, până în prezent au participat la activităţi de informare privind oportunităţile de calificare şi dezvoltare antreprenorială pe care le oferă proiectul, 259 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din zona rurală a judeţului Bistriţa-Năsăud (localităţile Maieru, Ilva Mică, Şanţ, Rebrişoara, Runcu Salvei, Silivaşu de Câmpie, Feldru, Dumitra) şi Cluj (localităţile Căşeiu, Unguraş).
Peste 30 de membri ai grupului ţintă au beneficiat de servicii de informare şi consiliere în carieră prin care au fost sprijiniţi de către echipa de consilieri în carieră a partenerului CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca) să identifice nevoile de formare adecvate în vederea ocupării unui loc de muncă, beneficiind ulterior de servicii de mediere pe piaţa muncii. De asemenea 22 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, au absolvit cursul de Competenţe informatice, fiind astfel beneficiari direcţi ai programelor integrate pe care proiectul le oferă (servicii de informare şi consiliere în carieră urmate de formare profesională certificată).
Până la finalul proiectului, 375 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, dintre care 60% femei, vor participa la programe adecvate de formare profesională precum lucrător în alimentaţia publică; frizerie; coafură; îngrijitori la domiciliu; confecţioner-asamblor articole din textile; barman; lucrător cablaje auto; lucrător finisor în construcţii; cursuri de utilizare a calculatorului; competenţe antreprenoriale.
De asemenea prin participarea la cursurile de antreprenoriat 140 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă vor fi sprijinite să demareze o afacere proprie. Dintre acestea, 40 de persoane aparţinând grupului ţintă vor fi sprijinite financiar sub forma de premii pentru concretizarea ideii de afacere.
Proiectul, implementat în parteneriat cu CDM Consulting SRL (Cluj-Napoca), vizează îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă preponderent feminine prin înfiinţarea de afaceri locale în mediul rural. Prin realizarea acestui proiect, vom putea contribui la atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa locală a muncii şi implicit la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă în special pentru locuitorii ocupaţi în agricultura de subzistenţă.
Persoana de contact: Raluca Matroş - Expert formare- Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş - Dej.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5