Vin recenzorii!

Primiţi cu recensământul?

Recensământul populaţiei şi locuinţelor este în plină desfăşurare. Până pe 31 octombrie, fiecare locuinţă urmează să fie vizitată de un recenzor, în întreaga ţară desfăşurându-se ampla operaţiune de recensământ al populaţiei şi locuinţelor.

Cetăţenii trebuie să ştie că recenzorii pot fi identificaţi prin legitimaţia specială emisă de Comisia Locală de Recensământ, cartea de identitate şi geanta specială, de culoare albastră.

Acţiune statistică de maximă importanţă la nivel european, acesta este primul recensământ de după aderarea României la Uniunea Europeană.

Ca şi în cazul ultimului recensământ, metoda folosită pentru culegerea datelor va fi tot cea tradiţională, în speţă prin intervievarea directă, din uşă-n uşă, a populaţiei de către recenzori, răspunsurile primite fiind înscrise în chestionarele de recensământ.

Astfel, vor fi înregistraţi atât cetăţenii români cu domiciliul în ţară (fie că se află sau nu, la momentul recensământului, în România), cât şi persoanele cu cetăţenie străină sau cele fără cetăţenie, care au domiciliul în România ori o reşedinţă temporară (oricare ar fi motivul stabilirii, anume refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în interes personal).

Pentru ca operaţiunea de înregistrare să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt, cetăţenii sunt rugaţi să pregătească următoarele date (cu privire la capul gospodăriei şi la persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie):

- codul numeric personal, care între timp, a devenit opţional (pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare pot fi prezentate actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor. În acelaşi timp, pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie, se pot prezenta documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României);

- data stabilirii în localitate; denumirea instituţiei de învăţământ absolvite şi a celei pe care o urmează (dacă este cazul);

- ocupaţia;

- denumirea unităţii la care lucrează;

- perioada construirii clădirii în care se află locuinţa;

- suprafaţa camerelor de locuit.

Pot fi folosite şi surse indirecte. Astfel, persoanele absente temporar de la domiciliu pot fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini sau de la primărie.

În cazul în care recenzorul nu vă va găsi acasă, va lăsa o înştiinţare prin care vă comunică data la care va reveni.

Dacă în decursul perioadei menţionate nu veţi fi vizitat de nici un recenzor, sunteţi rugaţi să anunţaţi acest lucru alegând una din variantele cel mai convenabile:

- sunaţi la nr. 1741 (Vodafone – 4 eurocenţi/minut; Orange – 3,6 eurocenţi/minut; Cosmote – 2 eurocenţi/minut);

- sunaţi la nr. 0219201 (Romtelecom – 2,7 eurocenţi/minut);

- direct, prin intermediul recenzorului şef responsabil de zona dumneavoastră;

- vă prezentaţi la primărie (în cazul Primăriei Bistriţa, numerele de telefon sunt: 0756-222.001; 0263-224.508).

Cetăţenii trebuie să ştie că întrebările cuprinse în formulare nu urmăresc scopuri care le-ar putea leza interesele personale sau familiale.

Recensământul se efectuează în interesul general al societăţii, astfel că informaţiile individuale au caracter confidenţial şi nu pot fi utilizate în niciun fel ca documente justificative în faţa organelor de justiţie, administrative, financiare sau în alte situaţii. Datele furnizate de cetăţeni îşi pierd în procesul de prelucrare orice element de identificare, ele fiind grupate la nivelul întregii populaţii. Nici o informaţie despre o anumită persoană sau gospodărie nu va fi transmisă autorităţilor locale sau centrale, factorilor decizionali la nivel central, presei sau publicului.

Recenzorul nu are voie să solicite alte informaţii decât cele care fac obiectul recensământului şi este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor declarate de persoane şi înscrise în formularele de recensământ.

De asemenea, răspunsurile date de respondenţi trebuie înregistrate fără a fi modificate, interpretate sau a li se schimba sensul.

Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Persoanele care nu ştiu să citească şi să scrie pot solicita prezenţa unui cunoscut (vecin, rudă etc.) care să le ajute să cunoască şi să înţeleagă conţinutul formularelor pentru ca, la sfârşitul înregistrării, să poată confirma, în cunoştinţă de cauză şi prin semnătură, veridicitatea datelor înregistrate.

Recensământul a costat 45,5 milioane de euro, iar primele rezultate vor fi făcute publice în luna ianuarie a anului 2012. Acestea vor fi datele colectate la nivel de localitate. Următorii indicatori mai detaliaţi vor apărea în luna aprilie a anului viitor. Precizăm că fiecare întâlnire cu recenzorul poate dura între 10 şi 45 de minute, în funcţie de numărul membrilor familiei respective.

Comentarii

24/10/11 15:12
andrei

Nu este obligatoriu sa zici codul nnumeric personal
http://www.zzonline.ro/realitatea-explicat/interogatoriul-recenzorului-u...

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5