Profesioniștii noștri - Valentin Marica la 65 de ani, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2014

Maria-Daniela Pănăzan

Valentin Marica este o prezență aproape singulară în literatura română religioasă a începutului de secol XXI. Fondul sufletesc, de o sensibilitate aparte, marchează diafan frumusețea copleșitoare a versurilor sale. Însă Valentin Marica nu este doar poet religios. Opera sa este vastă, reliefând preocupări majore legate de cultura română contemporană. Publicistica, volumele de interviuri, studiile de literatură și de critică literară completează, într-un mod fericit, poezia autorului. Centrul European de Studii Covasna-Harghita, prin aportul substanțial al celor care au îngrijit ediția, prof. Ligia-Dalila Ghinea și dr. Ioan Lăcătușu, a publicat un volum aniversar, la împlinirea unei vârste a miracolelor, la 65 de ani, în cadrul colecției „Profesioniștii”, colecție ajunsă la numărul 18.
Într-un impresionant corpus vivendi, care depășește 800 de pagini, este abordată viața și opera unui Om excepțional, care a trăit pentru a scrie și a scris pentru a trăi. Volumul este structurat în trei părți, care urmăresc paliere esențiale ale vârstei scriiturii autorului. Prima parte, intitulată „Mesaje, cuvinte de apreciere și evocări”, reușește să creioneze un portret uman și scriitoricesc de cea mai înaltă calitate. Supranumit „un om frumos” sau „el însuși un poem” sau „un om ca o icoană”, „iconar de suflete”, „apostol al cuvântului”, „vertical OM al Cetății” sau „omul care a șlefuit Cuvântul, făcându-l lacrimă și poezie”, Valentin Marica se conturează, în ochii lectorului, ca o figură de înger căzut între cuvinte pentru alin sufletesc. Portretul evocă sensibilitatea unui om de cultură integru, cu o personalitate aleasă, luminoasă. Denumit de mai multe ori în volum „Cetățean de Onoare al Poeziei”, el este considerat un poet ales, dar și un model de conduită profesională.
Partea a doua a volumului urmărește să ofere cititorilor o privire de ansamblu asupra Operei pe care Valentin Marica a dăruit-o cu generozitate literaturii române de azi. Scriitorul și opera reprezintă o contribuție remarcabilă a criticii, un intinerariu onorant în care se regăsește și subsemnata, menit să adune, laolaltă, (aproape) tot ce s-a scris despre opera autorului. Mai mult de 400 de pagini sunt dedicate acestui capitol, de care posteritatea va ține cont în demersurile critice ulterioare, deoarece e inevitabilă întâlnirea cu opera lui Valentin Marica fără de aceste extrem de prețioase pagini.
Studii este partea a treia și ultima a volumului. Se completează astfel, într-un mod fericit, portretul cultural al autorului, văzut în termeni elogioși. Abordările științifice, riguroase, ale autorilor studiilor din finalul volumului (Mariana Ploeșteanu, Florin Bogdan, Vasile V. Filip, Cornel Sigmirean, Ligia Dalila Ghinea etc.) dovedesc respectul pe care cărturarul-autor, Valentin Marica, îl poartă colegilor, istoriei, patriei, adevărului.
Este un volum frumos, precum frumos este întregul demers analitic și critic, demers menit a scoate în evidență personalitatea de excepție a lui Valentin Marica, un scriitor respectat și admirat în peisagistica literară actuală. Cartea este un mod de a-i mulțumi pentru frumusețea nepieritoare pe care, prin operele sale, o imprimă eternității din noi, căutătoare de modele, de sensuri noi, de adevăr și de înțelegere a rostuirii în univers a Ființei iubitoare de semeni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5