Proiecte tehnice pentru creşterea eficienţei energetice la blocurile din Beclean

În aceste zile, Primăria oraşului Beclean finalizează procedurile în vederea înaintării către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) a documentaţiilor tehnice privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraş. Este vorba despre prima etapă din programul administraţiei locale ce vizează realizarea izolării termice şi reabilitarea tuturor blocurilor din Beclean.
Aceasta fază inițială are la bază o listă de zece imobile aprobate de către Consiliul Local să fie incluse în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei termice, finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Astfel, prin axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, va fi posibilă materializarea demersurilor autorităţilor locale beclenare în vederea modernizării blocurilor din localitate, obiectiv aflat şi în Strategia de dezvoltare locală a oraşului Beclean pentru perioada 2014 – 2020.
Proiectele tehnice și detaliile de execuţie au fost finalizate şi se află în evaluarea conformităţii lor de catre Serviciul Tehnic al Primăriei oraşului Beclean. Valoarea totală a planurilor de modernizare urbană ce urmează să fie depuse la sediul ADR Nord-Vest în vederea finanţării prin fonduri europene este de 6.453.651,46 lei, adică 1.448.000 euro.
Blocurile de locuinţe care vor intra în prima etapă de reabilitare termică şi modernizare la Beclean, precum şi valoarea investiţiilor la fiecare bloc în parte, stabilite de către proiectanţi, sunt următoarele:
1. Bloc A32, strada 1 Decembrie 1918,nr. 16 – 508.729,37 lei (114.000 euro)
2. Bloc A 44, Piaţa Libertăţii, nr. 6 – 865.169,22 lei (194.000 euro)
3. Bloc F 2, Piaţa Libertăţii, nr. 12 – 729.829,65 lei (183.000 euro)
4. Bloc B 20, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 20 – 824.598,59 lei (207.000 euro)
5. Bloc B 19, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19 – 681.583,92 lei (153.000 euro)
6. Bloc E 1-2, Aleea Zorilor, nr. 7-9 – 815.961,52 lei (183.000 euro)
7. Bloc A 2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 4 – 286.001,68 lei (64.000 euro)
8. Bloc A 40, strada Grigore Silaşi, nr. 1 – 632.709,42 lei (142.000 euro)
9. Bloc 1-2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2 – 296.636,81 lei (66.000 euro)
10. Bloc 1-2, strada 1 Decembrie 1918, nr. 6 – 812.431,28 lei (182.000 euro)
Conform proiectului tehnic, lucrările presupun:
• izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente (inclusiv a celei corespunzătoare accesului în blocul de locuinţe) cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
• izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
• închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
• izolarea termică a planşeului peste subsol, unde sunt prevăzute apartamente la parter;
• modernizarea instalaţiilor de termoficare la nivelul subsolului, acolo unde este cazul.
Prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, oraşul Beclean îşi va continua modernizarea din punct urbanistic şi arhitectural, aspectul blocurilor urmând să se schimbe radical, în ton cu ambianța unui oraş aflat în plină ascensiune turistică și economică. În urma implementării acestor proiecte, deținătorii de apartamente în Beclean vor reuşi importante economii băneşti la facturile de utilități termice, costurile mai mici de întreținere fiind consecința directă a investiției în îmbunătăţirea performanţelor energetice a locuințelor.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5