MEDITAȚIE LA DUMINICA A 6-A DUPĂ PAȘTI-2015 (a orbului din naștere-Ioan 9,1-38)

Pr.Vasile Beni: În întuneric mulți se orientează mai bine ca în lumină și e deosebit de deranjantă lumina în societatea noastră

Diferența dintre a privi și a vedea, trebuie să avem ochi de a vedea, nu doar de a privi

                                                                                                          

Este titlul pe care l-aș da acestei meditații,dar haideți mai întâi să vedem ce ne spune textul evangheliei:,,În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei care-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină, a uns ochii mei şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci, iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Însă unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis, deci, orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că Proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns, însă, părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu că, fiind orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar, dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi i-au zis: În păcate te-ai născut tot şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară şi, găsindu-l, l-a întrebat: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este. Iar el a grăit: Cred, Doamne! Şi s-a închinat Lui.”

Este ultima duminică din anul acesta când ne salutăm cu salutul pascal ,,Hristos a înviat!”,care este și o mărturisire de credință,iar textul evangheliei acestei duminici este unul lung, greu de înțeles dar și de interpretat.Iar pentru a înțelege mai ușor mesajul evangheliei ,meditația la această evanghelie,aș împărți-o în trei tablouri,iar la final câteva învățături ce  s-ar putea desprinde din aceast sf.evanghelie.    

     1)Dilema ucenicilor și nelogica ei-întâlnindu-se cu omul orb care cerșea,apostolii îl întreabă pe Iisus:cine a păcătuit el s-au părinții lui de s-a născut orb?În prima parte întrebarea nu are logică-de ce ?-cum să păcătuiască pruncul în pântecele mamei,însă în cea de-a doua parte întrebarea are logică pentru că din sfânta scriptură aflăm cum Dumnezeu pedepsește pe copii pentru părinții lor :,,pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce Mă urăsc pe Mine,până la al treilea și al patrulea neam”(ieșire20,5).Evanghelia ne spune că el s-a născut orb pentru ca în el să se arate lucrurile lui Dumnezeu-pentru că boala sa este motivul întâlnirii cu Iisus și recunoașterea Sa.     

   2)Diferența dintre a privi și a vedea-sf.evanghelie ne spune că Iisus după ce a făcut tină și a uns ochii orbului la trimis să se spele la scăldătoarea Siloamului care se tâlcuiește,,trimis”și mergând s-a spălat și dintr-o dată i s-a deschis vederea,dar totul i-a devenit străin.A văzut pentru prima dată culorile,cerul,păsările-totul i se părea străin și straniu dar nespus de minunat .Dacă ar fi să ne întrebăm oare care ar fi fost prima lui reacție,cum v-a fi făcut prima diferența dintre lumină și întuneric-când pentru el totul a fost întuneric.Ceea ce pentru el totul era minunat ,pentru ceilalți era ceva normal.Unde era casa, cum să o recunoască,care erau părinții cum să alerge spre ei?-trebuia oare să închidă iar ochii ca să nimerească iarăși la casa sa?,cumplită dezorientare în lumină.Ce mesaj ne arată evanghelia aici,, că în intuneric mulți se orientează mai bine ca în lumină”și e deosebit de deranjantă lumina în societatea noastră.Pe mai departe din textul evangheliei ni se spune că vecinii și cei ce-l cunoșteau se întrebau dacă el este orbul care cerșea sau seamănă cu el-dar el le răspundea :,,eu sunt”.L-au dus și la farisei care au zis că acest om nu este de la Dumnezeu pentru că nu ține sâmbăta,iar alții cum poate un păcătos să facă minuni,i-au întrebat chiar și pe părinții lui- dar cel vindecat le dă acum o lecție de logică :,,credeți ce voiți și cum vreți-acum v-am spus și tot tot n-ați auzit,nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenici ai Lui?”.Un orb cerșetor care n-a citit niciodată îi încuie:tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este iar El mi-a deschis ochii.Fariseii privesc dar nu văd,iar cel vindecat vede pentru că vrea.  

3)Omul vindecat este dat afară de oameni- dar este căutat de Dumnezeu-evanghelistul ne spune că l-au dat afară ,iar Iisus găsindu-l l-a întrebat:,,crezi tu în fiul lui Dumnezeu?-cine este ca să cred în el-L-ai și văzut cel care vorbește cu tine-și el a răspuns:cred Doamne și s-a închinat Lui”.Prin urmare învățăm că cei dați afară de oameni sunt căutați de Dumnezeu.Minunea acestei evanghelii este dublă,pentru că Iisus îi deschide ochii trupești dar și cei sufletești-pentru ca crezând să-L poată urrma.       

Ce am putea noi învăța din această evanghelie?    

-Iisus este trimisul Tatălui-nu apa l-a vindecat pe omul orb,ci Iisus Hristos.                                                                                                                           -pentru a putea să vezi ,nu să privești, trebuie ca pașii vieții tale să meargă spre Iisus-Iisus îți poate da privirea ,dar mai ales vederea.                              -mulți dintre noi nu vedem nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu în jurul și în viața noastră.                                                                                                             -Dumnezeu nu ne lasă singuri în suferință,iar de multe ori suferința,boala sau chiar moartea pot avea și alt sens și anume preamărirea lui Dumnezeu.       

-când pe Dumnezeu L-ai văzut și cunoscut în viața ta –să-L preamărești,omul vindecat nu doar l-a privit ci I s-a și închinat. 

-pentru unii din societatea în care trăim e deosebit de deranjantă lumina,pentru că în întuneric mulți se orientează mai bine ca în lumină  

-Iisus Hristos este ,,Lumina lumii-umblați cât aveți lumina ca să fiți fii ai luminii.Amin!                                                                      

pr.Vasile Beni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

17/05/15 19:22
pop buia beniamin

Un adevăr mare...daca suntem fi ai lumini suntem gi de Dumnezeu...a umbla in lumina este greu pt ca in lumina vezi păcatul si simti mustrarea..dar in întuneric nu vezi consecintele păcatului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5