Pr. Vasile Beni: Împreună cu orbul vindecat să mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu

Textul Evangheliei la Duminica  șasea după Paști:,,În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere; atunci ucenicii L-au întrebat pe El zicând: învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrurile Celui ce M-a trimis pe Mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat, și a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuiește: trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat: atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis: omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci, mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este Acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: tină a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci, unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre El pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este prooroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis: acesta este fiul vostru, despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu știm; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul; el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu; noi știm că omul Acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos, nu știu; eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: acum v-am spus vouă și n-ați auzit! De ce voiți să auziți încă o dată? Nu cumva voiți să vă faceți și voi ucenici ai Lui? Atunci l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul Lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L știm de unde este. Răspuns-a omul și le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este; și totuși El a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și i-au zis: în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l, l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred într-însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci cel care vorbește cu tine, Acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, și s-a închinat Lui” (Ioan 9, 1-38).

 

Dragii noștri credincioși!

Hristos a Înviat!

          Evanghelia Duminicii numită Duminica Orbului continuă șirul Evangheliilor din perioada de după Sfintele Paști, perioadă care ne arată o mulțime de vindecări, o mulțime de minuni ale Mântuitorului Iisus Hristos ca să înțelegem puterea Lui cea de viață făcătoare și puterea Lui mântuitoare.

         Am văzut mai înainte cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe paralitic, am văzut cum a vindecat, înnoit și schimbat viața femeii samarinence și a cetății întregii Samaria, iar acum vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos aduce lumină în viața unui om nefericit, care s-a născut orb.

       Scopul Evangheliei de astăzi este acela de a arăta că uneori mai ușor îl mărturisesc orbii din naștere pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, decât cei care, deși văd cu ochii trupești, nu cred în El.

          Astfel Iisus ne arată că potrivit voii lui Dumnezeu sunt și oameni care suferă nu pentru păcatele lor proprii sau ale părinților, ci pentru ca să se arate în ei lucrarea lui Dumnezeu.

         Foarte adesea în viața noastră ne este greu să dăm sens suferinței prin care trecem, nu înțelegem de ce și pentru ce motiv, dar mai târziu, dacă ne rugăm mult lui Dumnezeu și ne apropiem în suferință mai mult de El, ni se deslușește și înțelesul sau rostul suferinței sau al încercărilor care păreau absurde, nedrepte, revoltătoare și greu de suportat la un moment dat.

      Evanghelia ne arată pe larg dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos cu acest orb și apoi dialogul dintre orb și fariseii care erau invidioși. Și în cele din urmă vedem cum acest orb din naștere, vindecat de Iisus Hristos, devine mărturisitor al minunii Lui, și nu numai un mărturisitor în treacăt, ci unul foarte insistent, încât ajunge ca el să-i lămurească pe farisei despre prezența sau puterea dumnezeiască care se află în Iisus, și spune că ,,Dacă Iisus nu ar fi de la Dumnezeu nu ar putea face minuni”(Ioan 9, 33), și dacă Iisus ar fi un om păcătos, Dumnezeu nu l-ar asculta, ci le zice: ,,Voi nu știți de unde este El’”(Ioan 9,30), adică de unde este puterea Lui cu care face minuni, dar dacă El n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face această minune.

              Văzând fariseii că orbul devine mărturisitor al lui Hristos și ucenic al Lui, l-au ocărât și l-au dat afară din sinagogă, iar pe când el a fost ocărât și exclus din sinagogă, atunci Iisus l-a întâlnit. Evanghelia ne spune că Iisus a auzit despre ce s-a întâmplat acestui orb vindecat care a devenit mărturisitor al minunii Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci întâlnindu-l pe orb, Iisus Domnul a zis: ,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el a întrebat: cine este ca să cred în El? Și Mântuitorul i-a răspuns: Cel pe care îl vezi în fața ta. Iar orbul a mărturisit și a zis: cred. Și s-a închinat Lui” (Ioan 9, 35-38).

          Prin aceasta, Evanghelia de azi ne arată cum un orb din naștere a devenit mărturisitor credincios al lui Hristos, iar cei care vedeau trupește au rămas în orbirea lor spirituală necrezând în Iisus Hristos. Prin aceasta vedem cum Dumnezeu poate face un dascăl, un misionar, un învățător și un apostol, un trimis al său dintr-un om infirm, vedem cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în oameni.

        Împreună cu orbul vindecat mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și, luminați de harul lui Iisus, ne închinăm Lui, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră. Amin

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5