REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND CONDIŢIILE DE PENSIONARE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

* Interviu cu ec. TERENTE CIUI - director executiv adjunct al C.J.P.

Cine poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă ?
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate.
Cum se realizează creşterea vârstelor de pensionare pentru femei si barbati ?
La data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi o serie de alte dispoziţii referitoare la vârstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate. Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, vârsta de pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaţilor va creşte de la 64 de ani la 65 de ani.La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030. . Totodată, este reglementată creşterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin creşterea graduală conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul minim de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul complet de cotizare pentru femei va creşte de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru bărbaţi de la 33 de ani la 35 de ani.La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în anul 2030.
Sunt persoane care beneficiază de reducerea varstei standard de pensionare in condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege ?
Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfăsurat activitate in condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare in condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. In situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani. De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă, respectiv:
a) în unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
d) în aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la lege;
f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;
dar şi pentru persoanele care au lucrat în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca ( deosebite si speciale).
În această situaţie, reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 1 şi 13 ani, în functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii speciale sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2 din lege).
Reducerea vârstei standard de pensionare operează în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în cazul persoanelor care au lucrat în locuri de munca incadrate în condiţii speciale, respectiv cele prevăzute la art. 30.
Ce menţiune puteţi face referitor la persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de muncă?

Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca (deosebite şi speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare daca, pe langa stagiul complet de cotizare, realizeaza si stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut de lege, Anexa nr. 6 la lege. .
Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani . .
Vârstele de pensionare reduse în aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Care sunt excepţiile privind reducerea vârstei standard de pensionare ?
I. Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani. Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani . II. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 de ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în urmatoarele profesii: balerin, dansator,acrobat,jongler,clovn,călăreţ de circ,dresor de animale sălbatice,solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador.Vârsta standard de pensionare nu poate fi însă mai mica de 50 de ani.In cazul balerinilor şi acrobaţilor, vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi . . III. Persoanele care au desfasurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii si au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă. .
Stagiul complet de cotizare este de: :
- 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii;
- 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.
Când se depune dosarul pentru acordarea pensiei ?
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, se depune începand cu data indeplinirii acestor condiţii. Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz. Cererea poate fi depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. . Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana. În cazul persoanelor din domeniul MAN, MAI sau SRI dosarul se depune la casa de pensii sectorială competent, în funcţie de ultimul loc de muncă. Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare. Decizia de pensionare poate fi anulată, la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Pensiile se cuvin de la data indeplinirii conditiilor, si se acorda de la data inregistrarii cererii. . Plata pensiilor se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile stabilite intre CNPP si Posta Romana, respectiv intre CNPP si banci.
Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu venituri de natură salarială ?
In sistemul public de pensii, pensia pentru limita de vârsta poate fi cumulata, in condiţiile legii, cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie. Totuşi, prin exceptia introdusa de Legea nr.239/2009, pensia de limita de varsta poate fi cumulata cu venituri de natura salariala obtinute din activitati desfasurate in sectorul bugetar doar daca nivelul pensiei nete este mai mic decat castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2011, nivelul acestui castig este de 2022 lei,pentru anul 2012, este de 2117 lei,respectiv pentru anul 2013, nivelul acestui castig este de 2223 lei. . Prin pensie neta se intelege cuantumul pensiei care rezulta dupa deducerea, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit, dupa caz.In cazul in care intervine această situatie de cumul nepermis de lege, persoana are obligatia de a opta – in termen de 15 zile de la aparitia acestei situatii – pentru una sau cealalta din sursele de venit, cu scopul de a evita incasarea necuvenita a pensiei. In aceste conditii, plata pensiei se suspenda iar formalitatile si documentatia necesara acestei proceduri sunt cele prevazute in Instructiunile pentru aplicarea Legii nr.329/2009 ( a se vedea Ordinul nr.1730/2009 al ministrului muncii, postat pe site, la domeniul Legislatie pensii publice, categoria Alte acte normative) .

Comentarii

08/07/13 13:07
constantinescu Ana

As dori sa ma lamuriti ce reglementari legale sunt in cazulin care opersoana mai are 3 luni pina la pensionarea de drept si in unitatea respectiva se fac reduceri de personal ,este corect sa-ti dea preaviz si sa fii obligat sa depui cererea de pensionare.Mentionez caci lucrez in aceiasi unitate da37ani si 4luni.intrebare . ce lege protejeaza personele in situatia mea . Ce as putea face.

11/09/13 15:56
maria botez

sint nascuta in 1954 am 35 ani munca cind depun dosarul ?multumesc

12/09/13 09:23
maria botez

buna ziua va rog es la pensie in 2014 am 36 ani vechime va rog estimativ cam la ce pensie sa ma astept? va rog raspundeti-mi.

12/09/13 09:34
maria botez

sint nascuta in 1954 luna august la anul es la pensie am 36 ani de munca va rog la ce pensie sa ma astept estmati dumnea voastra va rog? multumesc

07/10/13 16:03
maria rat

sunt nascuta la 24.10.1960 , am lucrat incepand cu aprilie 1982 , 7 ani in grupa I si 10 ani in grupa II .Cand as avea dreptul sa ies la pensie ?

22/10/13 12:32
elena.

sunt nascuta la data de 28 mai 1954 si am ani de munca lucrati35 si 6 luni din care grupa 2 am lucrat 5 ani intr-o unitate si inca 1 an si 6 luni in alta unitate.Cand pot iesi la pensie? .

30/10/13 14:29
Ene

Buna ziua ! Sunt nascuta 19.09.1961,.am lucrat in grupa 1 de munca 20 de ani, m-am pensionat pe caz de boala in 2004.Cand pot iesi normal la pensie ? Multumesc !

30/10/13 14:33
Ene

Buna ziua ! Sunt nascuta 19.09.1961,.am lucrat in grupa 1 de munca 20 de ani, m-am pensionat pe caz de boala in 2004.Cand pot iesi normal la pensie ? Multumesc !

04/11/13 19:48
maria

sunt nascuta in 1953 ,12 iunie,si am o vechime in munca de 12 ani si 2 luni,cand as iesi la pensie

10/11/13 00:52
Dede

Buna seara! Am virsta de 59 ani, vechime in campul muncii 35 ani si 8 luni si conditii deosebite 6 ani si 6 luni. Cand pot iesi la pensie? Noiembrie 2013? Sau octombrie 2014? Si daca este pt noiembrie 2013 este obligatoriu, sau pot astepta octombrie 2014, daca eu doresc sa mai lucrez pana atunci. Multumesc!

10/11/13 00:58
Dede

Buna seara! Am virsta de 59 ani, vechime in campul muncii 35 ani si 8 luni si conditii deosebite 6 ani si 6 luni. Cand pot iesi la pensie? Noiembrie 2013? Sau octombrie 2014? Si daca este pt noiembrie 2013 este obligatoriu, sau pot astepta octombrie 2014, daca eu doresc sa mai lucrez pana atunci. Multumesc!

20/12/13 21:00
Rodica Ana

De ce trebuie sa ajung la proces cu Dir.Agricola pentru a mi se recunoaste perioada in care am lucrat in grupa a II de munca?
De ce nu se iau in considerare adeverintele eliberate de Dir. Agricole din care reiese perioada de munca din grupa a II?
Va multumesc!

20/12/13 21:03
Rodica Ana

De ce trebuie sa ajung la proces cu Dir.Agricola pentru a mi se recunoaste perioada in care am lucrat in grupa a II de munca?
De ce nu se iau in considerare adeverintele eliberate de Dir. Agricole din care reiese perioada de munca din grupa a II?
Va multumesc!

20/12/13 21:04
Rodica Ana

De ce trebuie sa ajung la proces cu Dir.Agricola pentru a mi se recunoaste perioada in care am lucrat in grupa a II de munca?
De ce nu se iau in considerare adeverintele eliberate de Dir. Agricole din care reiese perioada de munca din grupa a II?
Va multumesc!

30/12/13 00:19
marin c

nascut in 57 am 10 ani la gr 1 37 de cotizare cind ma pot pensiona?

07/01/14 14:20
Iarca Constantin

Am 58 de ani si am lucrat in grupa 1, astfel :
- 5 ani si 5 zile in coeficient de 60 % ;
- 7 luni si 2 zile in coeficient de 80 % ;
- 1 an, 10 luni si 6 zile in coeficient de 100% .
Aceasta perioada se spune ca nu se ia in calcul sub nicio forma !? .
Am mai lucrat 19 ani 8 luni si 3 zile, care se spune ca imi acorda o reducere de numai 4 ani .
In situatia de fata cand pot iesi la pensie .
Va multumesc anticipat .

11/01/14 00:36
ana mandru

Sunt nascuta in 1961,am lucrat in grupa I 14,5 ani+14 ani 3 luni in comert.Am absolvit Facultatea de chimie subingineri,curs zi,cand pot depune dosarul pentru pensie,tinand cont ca anul 2014 varsta de pensionare fefei este de 59,8 luni,iar eu beneficiez de 7 ani reducere pentru lucrul in grupa I?Multumesc.

14/02/14 14:49
dumitru constantin

Am 57 de ani. am lucrat in grupa a 3 de munca ,avand o vechime de 36,5 ani si gradul 2 de invaliditate.As dori sa aflu condiitiile de pensionare .Mentionez ca gradul de invaliditate este de la inceputul anilor de munca ,prefesand meseria de contabil. Va multumesc anticipat.

23/02/14 20:39
zlataru ion

iin martie 2014 implineste 64 ani cand poate iesi la pensie a lucrat in multe locuri de unde se pot aduna anii exista o statistica unde ne putem adresa nnu are nici un venit si nu poate merge in 4 orase ce sfat ne dati sa adune anii de munca multumesc mult

23/02/14 20:42
zlataru ion

fratele meu are 64 ani a lucrat in 4 orase cum poate sa afle cati ani are lucrati nu are nici un venit unde poate afla cati ani are de munca

24/02/14 14:11
Iosif

sunt nascut in 1952, am peste 40 ani munciti.
am adeverinta de grupa II, 7ani,11 luni, 20 zile
am adeverinta de grupa I 75% 6ani, 8luni
Va rog sa-mi raspundeti cu cat s-ar reduce limita de varsta pentru pensionare
Multumesc anticipat
Cu stima

P.J.

24/03/14 17:01
Gabriel

Sunt nascut in 1953, am stagiu de cotizare de 28 ani, am 11 ani si 10 luni grupa I de munca cu adeverinte doveditoare. Cand as putea sa ies la pensiu cel mai curand?
Cu respect

17/05/14 11:35
Selaru Mioara

Buna ziua

Sant nascuta in 8 mai 1954 si am 13ani -10 luni-10 zile vechime si cotizatie , din care 6 ani cu grupa 2 de munca .Va rog sa-mi spuneti daca pot iesi anticipat la pensie.

16/10/14 10:13
ANGHEL MARIANA

Sunt nascuta in 23.02.1954 si am o vechime in munca de 40 ani si doresc sa mai raman in campul muncii inca 3 ani.Se poate?,ma poate obliga cineva sa imi depun dosarul de pensionare.Angajatorul este de acord sa ma mai tina in activitate dar nu are forma legala.Imi puteti comunica acest normativ?.
Va multumesc

16/10/14 10:14
ANGHEL MARIANA

Sunt nascuta in 23.02.1954 si am o vechime in munca de 40 ani si doresc sa mai raman in campul muncii inca 3 ani.Se poate?,ma poate obliga cineva sa imi depun dosarul de pensionare.Angajatorul este de acord sa ma mai tina in activitate dar nu are forma legala.Imi puteti comunica acest normativ?.
Va multumesc

11/11/14 19:17
PELE MARIA

sunt nascuta in 22.12.1955, angajata din martie 1975. Pot fi pensionata acum, fara penalizare?

08/12/14 18:51
Ilascu

O persoana a lucrat la fostul CAP o perioada de 19 ani,asa cum rezulta din Carnetul de Pensii si Asigurari Sociale pentru membrii cooperatori.Poseda si o Fisa cuprinzand datele ce au fost inscrise in carnetul de pensii mentionat pentru cei 19 ani (timp util la pensie),dar in arhiva primariei nu a gasit fisele anuale ,fapt pentru care nu poate beneficia de pensie.Cum se poate rezolva acesta problema?Cei 19 ani de munca sunt ani pierduti?

22/02/16 15:58
Alexandrina Stanciu

Aș dori să știu cu exactitate.....nu găsesc în legislatia în domeniul pensionării, scris negru pe alb, dacă o persoană care are un stagiu de cotizare sub minimum prevăzut de lege, adică de 14 ani, nu mai beneficiază niciodată de acest drept de pensie sau indemnizație socială ceva???

21/05/16 14:39
grosu

Sotul meu este nascut la 14-08-1952.are o vechime in munca de 41 ani 1 luna si 24 zile.Este pensionat anticipat partial.Cand are dreptul la pensie integrala?

09/08/18 09:09
Nicolae

Buna ziua, am 61 de ani si nu mai pot munci. Am o vechime de 24 de ani si jumatate ( pe cartea de munca ), si sant absolvent de facultate curs de zi cu durata de 5 ani. Va rog sa-mi spune-ti daca atunci cand depun dosarul de pensionare pentru limita de varsta , voi fi penalizat la pensie si cu cat. Multumesc

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]