Reglementările legale în vigoare privind condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă

Interviu cu ec. TERENTE CIUI - director executiv adjunct al C.J.P.

Cine poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă ?

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate.

Cum se realizează creşterea vârstelor de pensionare pentru femei si barbati ?

La data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi o serie de alte dispoziţii referitoare la vârstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate. Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, vârsta de pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaţilor va creşte de la 64 de ani la 65 de ani.La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030. . Totodată, este reglementată creşterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin creşterea graduală conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul minim de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul complet de cotizare pentru femei va creşte de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru bărbaţi de la 33 de ani la 35 de ani.La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în anul 2030.
.
Sunt persoane care beneficiază de reducerea varstei standard de pensionare in condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege ? .

Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfăsurat activitate in condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare in condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. In situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani. De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă, respectiv:
- în unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
- activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
- activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
- în aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
- activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la lege;
- activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;
dar şi pentru persoanele care au lucrat în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca ( deosebite si speciale).
În această situaţie, reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 1 şi 13 ani, în functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii speciale sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2 din lege).
Reducerea vârstei standard de pensionare operează în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în cazul persoanelor care au lucrat în locuri de munca incadrate în condiţii speciale, respectiv cele prevăzute la art. 30.

Ce menţiune puteţi face referitor la persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de muncă?
Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca (deosebite şi speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare daca, pe langa stagiul complet de cotizare, realizeaza si stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut de lege, Anexa nr. 6 la lege. .
Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani . .
Vârstele de pensionare reduse în aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Care sunt excepţiile privind reducerea vârstei standard de pensionare ?

Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani. Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani . II. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 de ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în urmatoarele profesii: balerin, dansator,acrobat,jongler,clovn,călăreţ de circ,dresor de animale sălbatice,solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador.Vârsta standard de pensionare nu poate fi însă mai mica de 50 de ani.In cazul balerinilor şi acrobaţilor, vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi . . III. Persoanele care au desfasurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii si au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă. .
Stagiul complet de cotizare este de: : .
- 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii;
- 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii. .

Când se depune dosarul pentru acordarea pensiei ?

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, se depune începand cu data indeplinirii acestor condiţii. Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz. Cererea poate fi depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. . Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana. În cazul persoanelor din domeniul MAN, MAI sau SRI dosarul se depune la casa de pensii sectorială competent, în funcţie de ultimul loc de muncă. Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare. Decizia de pensionare poate fi anulată, la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Pensiile se cuvin de la data indeplinirii conditiilor, si se acorda de la data inregistrarii cererii. . Plata pensiilor se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile stabilite intre CNPP si Posta Romana, respectiv intre CNPP si banci.
.
Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu venituri de natură salarială ?

In sistemul public de pensii, pensia pentru limita de vârsta poate fi cumulata, in condiţiile legii, cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie. Totuşi, prin exceptia introdusa de Legea nr.239/2009, pensia de limita de varsta poate fi cumulata cu venituri de natura salariala obtinute din activitati desfasurate in sectorul bugetar doar daca nivelul pensiei nete este mai mic decat castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2011, nivelul acestui castig este de 2022 lei,pentru anul 2012, este de 2117 lei,respectiv pentru anul 2013, nivelul acestui castig este de 2223 lei. . Prin pensie neta se intelege cuantumul pensiei care rezulta dupa deducerea, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit, dupa caz.In cazul in care intervine această situatie de cumul nepermis de lege, persoana are obligatia de a opta – in termen de 15 zile de la aparitia acestei situatii – pentru una sau cealalta din sursele de venit, cu scopul de a evita incasarea necuvenita a pensiei. In aceste conditii, plata pensiei se suspenda iar formalitatile si documentatia necesara acestei proceduri sunt cele prevazute in Instructiunile pentru aplicarea Legii nr.329/2009 si Ordinul nr.1730/2009 al ministrului muncii,.

Comentarii

27/06/14 15:38
POPA EMIL

BUNA ZIUA , DAR MUNCITORI DE RAND , MECANICI AUTO , CARE AU STAT IN FRIG SI PLOAIE LA CANAL , DE CE NU AU SI EI REDUCERE LA PENSIONARE ?

28/06/14 13:25

Chiar,mai avem la ce spera ?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5