Secretarii din primăriile judeţului protestează!

CĂTRE,

                                      GUVERNUL ROMÂNIEI

                               D-lui Prim-ministru, Victor Viorel Ponta

 

                                                -SCRISOARE –

 

a Asociatiei secretarilor de comune, oraşe şi municipiilor Bistriţa- Năsăud, privind nemulţumirile legate de condiţiile de muncă şi drepturi salariale din administraţia publică a judeţului Bistriţa-Năsăud ;

 

          Asociaţia secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, având un număr de 62 de membri, reprezentând comunele: Bistriţa-Bârgăului, Braniştea, Budacu de Jos, Budeşti, Căianul Mic, Cetate, Ciceu –Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Chiochiş, Chiuza, Coşbuc, Dumitra, Dumitriţa, Feldru, Galaţii Bistriţei, Ilva-Mare, Ilva-Mică, Josenii Bârgăului, Lechinţa, Leşu, Livezile, Lunca -Ilvei, Mărişelu, Miceştii de Câmpie, Milaş, Monor, Negrileşti, Nimigea, Nuşeni, Parva,  Petru Rareş, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sâmihaiu de Câmpie, Silivaşu de Câmpie, Spermezeu, Şanţ,  Şieu-Măgheruş, Şieu –Odorhei, Şieuţ, Şintereag, Târlişiua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmeniş şi Zagra, cât şi oraşele Beclean, Năsăud, Sângeorz –Băi şi municipiul Bistriţa, în şedinţa a adunării generale de Asociaţie, din  data de 21.03.2014 şi-au concretizat nemulţumirile legate de condiţiile de muncă şi drepturi salariale din administraţia publică a judeţului Bistriţa-Năsăud, şi a aprobat în unanimitate  următoarea  :

S C R I SO A R E

 

-considerăm că sistemul de salarizare pentru secretarii de comune, oraşe şi municipii nu este dimensionat funcţie de multitudinea activităţilor pe care le execută, din aceste motive  înaintăm prezenta scrisoare privind nemulţumirea pentru  aplicarea cu discriminare a prevederilor Legii nr.284/2010-Legea cadru, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor O.U.G. nr.103/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2014.

Ordonanţa  de Urgenţă nr.103/2014 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.28/19.03.2014  unde după art.7 se introduce un nou articolul  7^1, care încalcă principiul salarizării unitare a personalulului plătit din fonduri publice, cuprins chiar  în titlul Legii cadru nr.284/2010.

Acest articol se aplică în mod discriminatoriu şi contravine prevederilor art.1 lit.”i”  din O.G.R. nr.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin Legea nr.48/2002(remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare), doar pentru funcţiile de demnitate publică alese din administraţia publică locală, respectiv primari şi viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali şi judeţeni, întrucât  coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr.I, cap.IV, lit.C- „Funcţii de demnitate publică alese” la  Legea –cadru  nr.284/2010, înmulţiţi cu valoarea de referinţă de 600 lei, duc la o creştere a veniturilor salariale cu  peste  20%  numai  pentru această categorie, în timp ce  secretarii unităţilor administrativ-teritoriale deşi exercită funcţii de conducere în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , cât şi art.13 lit.c  din Legea nr.188/1999 , privind Statutul Funcţionarilor publici  au fost neglijaţi în totalitate, cât şi   60% din personalul de execuţie din administraţia publică locală şi unităţi aflate în subordinea administraţiei publice locale este salarizat la nivelul salariului minim brut pe ţară de 850-900 lei, stabilit prin H.G.R. nr.871/2013, în condiţiile în care mare parte din aceşti salariaţi sunt absolvenţi de studii superioare.

Funcţionarii publici, funcţionarii contractuali şi personalul contractual din instituţiile publice, datorită salarizării sub limita cheltuielilor lunare obligatorii: hrană, energie electrică, telefon, cablu şi căldură - sunt tentaţi şi chiar părăsesc instituţiile pentru un salar mai atractiv sau pentru un post cu mai puţine probleme, datorită stresului şi a sarcinilor de serviciu care se înmulţesc odată cu apariţia fiecărui act normativ, chiar dacă instituţia a investit încredere şi sume pentru pregătirea lui.

       Secretarii de  unităţi administrativ-teritoriale, deşi ocupă funcţii de conducere, pe lângă asistenţa pe care trebuie să o acorde compartimentelor din instituţie şi aleşilor locali îndeplinesc o multitudine de sarcini de execuţie începând cu lucrările pregătitoare pentru şedinţele  Consiliului local, propuneri proiecte de acte de autoritate, stare civilă, deschideri succesiuni, registrului unic de înregistrare a salariaţilor (REVISAL), precum şi întreaga activitate de personal, evidenţă cadastrală şi eliberare de adeverinţe, legalizări, lucrări privind mobilizarea la locul de muncă şi rechiziţii, evidenţa militară, lucrări pentru activitatea de protecţie civilă, lucrări privind activitatea de PSI, arhivare şi multe altele fără a pune in discuţie relaţia zilnică cu cetăţenii sau reprezentanţi ai persoanelor juridice din comună, judeţ sau din ţară. Orele suplimentare, obligatoriu de lucrat pentru a duce la îndeplinire sarcinile, nefiind plătite dar nici nu este timpul necesar de a fi recompensate cu timp liber corespunzător, (fiind considerate « muncă în folosul comunităţii »), deoarece nu are cine să susţină atribuţiile respective, personalul fiind antrenat în lucrări permanent.

          Suntem funcţionari publici de conducere la instituţiile unde lucrăm şi alături de funcţionarii publici  de execuţie şi funcţionarii contractuali, rezolvăm doleanţele şi petiţiile respectiv reclamaţiile cetăţenilor şi ducem la îndeplinire legile, hotărârile Ordonanţele, Ordonanţele de Urgenţă, Ordinele, Decretele, Hotărârile Consiliilor locale, Dispoziţiile primarilor şi celelalte acte normative, fără comentarii şi în termenele stabilite - din aceste motive, noi cei care facem parte din categoria funcţionarilor cu cele mai mici salarii în ţara noastră, solicităm atât pentru noi  cât şi pentru funcţionarii publici de execuţie şi funcţionarii contractuali, următoarele :

       Aplicarea unui coeficient de ierarhizare corespunzător importanţei muncii şi responsabilităţii funcţiei de conducere a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale  prevăzuţi în Legea-cadru nr.284/2010,  cât şi pentru întreg  personalul din administraţia publică locală şi unităţile aflate în subordinea administraţiei publice locale.

 

 

 

Preşedinte,                     Vicepreşedinte,              Secretar,

          Pop George                             Pop Ionica                 Cuciurean Victor  

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5