Secretarul de stat Monica Săsărman: Începutul de an va aduce modificări ale Programului “Anghel Saligny”!

Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" va suferi o serie de modificări în vederea optimizării derulării acestuia și a eficientizării folosirii banului public. În urma sesiunii de depunere a cererilor de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru domeniile alimentare cu apă, canalizare, drumuri și poduri, au fost transmise la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un număr de 7.368 de cereri de finanțare din partea a 3.149 de unități administrativ-teritoriale (din totalul de 3.228 de UAT-uri din țară), inclusiv un număr de 33 de asociații de dezvoltare intercomunitară, însumând o valoare totală solicitată de la bugetul de stat de peste 130 de miliarde lei (130.116.103.093,58 de lei).
 
Suma totală alocată Programului nu a permis finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, existând situații în care beneficiarii programului și-au asumat că vor finanța din bugetul local diferența necesară pentru a finaliza execuția și a recepționa obiectivul de investiții. Alocările s-au făcut în urma aplicării criteriilor de prioritizare, fiind incluse la finanțare în unele unități administrativ- teritoriale mai multe obiective de investiții, pentru realizarea acestora fiind alocate fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local.
 
”Astfel,  o primă modificare vizează posibilitatea ca un beneficiar căruia i-au fost aprobate mai multe obiective de investiții din categoria infrastructură rutieră și poduri sau infrastructură de apă și canal, însă suma alocată nu permite finalizarea acestora  în condiții optime, să poată opta pentru realizarea unuia dintre acestea, fără a pierde suma alocată inițial. Spre exemplu, dacă o unitatea administrativ- teritorială are aprobat un obiectiv de investiții care vizează modernizare străzi și reabilitarea unui pod, unitatea administrativ- teritorială poate renunța la unul dintre cele două proiecte, iar suma alocată proiectului la care se renunță se va realoca proiectului care urmează a fi finalizat. Excedentul va reveni bugetului Programului. 
Condiția care trebuie îndeplinită este să nu se fi decontat fonduri de la bugetul de stat pentru realizarea acestora. 
A doua modificare vizează posibilitatea întocmirii unei singure documentații pentru două sau mai multe obiective de investiții din lista aprobată. Beneficiarii Programului care au două sau mai multe obiective de investiții cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pot solicita comasarea obiectivelor de investiții  într-un singur obiectiv de investiții din cadrul aceleiași categorii de investiții prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022 (apă, canal, drum, pod) pentru a elabora o singură documentație tehnico-economică, anterior încheierii contractelor de finanțare cu respectarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii alocate inițial. 
Aceaste măsuri vor optimiza programul și vor contribui la eficientizarea utilizarea fondurilor publice”, ne-a declarat secretarul de stat Monica Săsărman de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5