La Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud

Simpozion naţional

Pentru dinamizarea interacţiunii dintre instituţiile locale, şcoli, cadre didactice, elevi, părinţi, comunitate, Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud a iniţiat proiectul „Educaţia tehnologică în societatea bazată pe cunoaştere”, care va fi derulat în cadrul Simpozionului naţional ce va avea loc în 18 octombrie 2008, începând cu ora 10.00, la sediul şcolii, B-dul Grănicerilor, nr.15.

Cadrele didactice de la şcoala năsăudeană, ne spune profesorul Kovacs Ştefan Radu, directorul adjunct al şcolii, au realizat proiectul, avându-i coordonatori pe prof. univ. dr. Steliana Toma, director Departamentul Pregătire Personal Didactic – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, lect. univ. drd. ing. Lica Brăteam, de la acelaşi departament al universităţii bucureştene, prof. Bogdan Spiridonică, directorul Şcolii Generale „Mihai Eminescu” Năsăud, prof. Ştefan Radu Kovacs, director adjunct şi institutor I Anuţa Ina Kovacs de la aceeaşi şcoală năsăudeană, iar colaboratori pe: prof. Orban Monica Ioana, instit.I Mureşan Mariana, prof. Sas Maria, prof. Buia Ştefan, prof. Roman Cerasela, prof. Andronesi Ligia, prof. Tămaş Floarea şi prof. Pop George.

Pentru derularea simpozionului, Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud are ca parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar Judeţean BN, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Casa Corpului Didactic Bistriţa şi Primăria oraş Năsăud, iar ca invitaţi de onoare prof. Gabriela Scarlat, inspector general MECT, prof. Mihai Mureşan – inspector general IŞJ BN, prof. univ. dr. Toma Steliana şi lect. univ. drd. ing. Brătean Lica de la universitatea bucureşteană, prof. univ. dr. Jurcău Nicolae – director DPPD Cluj, prof. univ. dr. ing. Maties Vistrian – şef Catedră Mecatronică – Universitatea Cluj-Napoca şi alţii.

Potrivit profesorului Ştefan Radu Kovacs, proiectul derulat în cadrul simpozionului are ca obiective: implicarea comunităţii în problemele educative ale şcolii româneşti, ca şcoală europeană; valorificarea valenţelor creative ale elevilor; promovarea unor practici noi privind învăţarea, formarea ştiinţifică şi psihopedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în context european; realizarea unui schimb de experienţă între şcoli; promovarea bunelor practici în activitatea de educare, fiind prezentat pe trei secţiuni.

Modul de participare poate fi direct sau on-line, grupa ţintă fiind cadre didactice din învăţământul preuniversitar – profesori şi învăţători/institutori.

Toate amănuntele, regulamentul de participare şi problemele organizatorice, cei interesaţi le pot afla pe adresa de e-mail a şcolii: generala1_năsă[email protected] sau [email protected], [email protected].

Este nevoie să se completeze Fişa de înscriere şi să o trimită (cei interesaţi) la adresa sus amintită până la 1 octombrie 2008, având ataşată chitanţa sau copia xerox de pe mandatul poştal care confirmă achitarea contribuţiei de 35 lei care va fi expediată până la 8 octombrie 2008. Participanţilor din alte localităţi li se asigură masa şi cazarea contracost la Grupul Şcolar Silvic Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5