SJU Bistriţa răspunde solicitării dr. Alina Filip: Actualizarea structurii organizatorice a spitalului este imposibil de finalizat în contextul pandemic dat! Două locații spitalicești au trebuit relocate

Dr. Alina Filip, medic specialist endocrinolog, a depus la Spitalul Județean de Urgență Bistrița o solicitare privind alocarea unui număr de 5 paturi în cadrul unui compartiment de endocrinologie. Medicul bistrițean a lansat și o petiție online, pentru a avea suportul pacienților din județul nostru, care se confruntă cu probleme medicale care țin de această specialitate. În acest context, am solicitat managementului SJU Bistriţa, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, un punct de vedere cu privire la această solicitare şi răspunsul  transmis. 

Iată precizările făcute de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, prin managerul Gabriel Lazany: 

1. Modificarea structurii organizatorice a unei unități sanitare se face cu avizul Ministerului Sănătății, în conformitate cu art. 171, art. 172 alin. (7) și art. 180 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile normelor MS nr. CSA 952/2011, OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, OMSP nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, OMS nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative, OMSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, OMS nr. 388/2010 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009 și ale art. 26 din OMS nr. 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi, OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor ș.a.

2. Spitalul Județean de Urgență Bistrița funcționează cu structura aprobată prin OMS nr. 490/20.05.2010. În baza analizei activității, a indicatorilor realizați, a spațiilor existente și extinse, a personalului, a dotărilor și a cazuisticii internate, corelat cu nevoia de servicii medicale la nivelul județului Bistrița-Năsăud, conducerea spitalului a fundamentat și înregistrat la DSP Bistrița-Năsăud cu nr. 1521/24.02.2020, pentru înaintare la Ministerul Sănătății în vederea obținerii avizului prevăzut de art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, propunere fundamentată de actualizare a structurii Spitalului Județean de Urgență Bistrița, în care au fost prinse 5 paturi endocrinologie în cadrul Compartimentului Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

3. Având în vedere:

  • declararea pandemiei de către OMS începând cu data de 11.03.2020;

  • instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu 16.03.2020 prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungită cu 30 de zile prin Decretul nr. 240/14.04.2020;  

  • declararea Spitalului Județean de Urgență Bistrița spital suport COVID-19 prin Ordinul MS nr. 533/2020 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;

  • menținerea declarării Spitalului Județean de Urgență Bistrița spital suport COVID-19  prin Ordinul MS nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

         demersul actualizării structurii organizatorice a spitalului, conform propunerii înregistrate cu nr. 1521/24.02.2020, este imposibil de finalizat în contextul pandemic dat, în care Spitalul Județean de Urgență Bistrița funcționează cu modificări temporare de structură, avizate prin derogare legală de către DSP BN, modificări succesive generate de evoluția contextului epidemiologic COVID-19, imposibil de estimat cu exactitate în viitorul apropiat și mediu.

       4. Începând din august 2020, dna dr. Filip Alina, medic specialist în specialitatea endocrinologie în cadrul Cabinetului de Endocrinologie din Ambulatoriul integrat al spitalului, a trimis repetat adrese conducerii solicitând alocarea paturilor de endocrinologie, primind răspunsul conducerii nr. 8720/01.10.2020, că acest lucru nu este posibil legal în contextul epidemiologic actual la nivelul SJU Bistrița, coroborat și cu faptul că două locații spitalicești au trebuit relocate, fapt care indisponibilizează și spațiul necesar care să fie alocat unui posibil Comp. Endocrinologie care să respecte condițiile de autorizare. În răspunsul mai sus menționat au fost precizate și demersurile legale și de investiții făcute de spital în vederea materializării noii structuri când contextul epidemiologic o va permite. 

       5. În pofida acestui răspuns, dna dr. Filip Alina continuă să retrimită adresă conducerii pe aceeași temă, în 07.10.2020, la care managerul a trimis răspunsul nr. 8918/09.10.2020, răstălmăcit de ziarul deținut de soțul dnei doctor sub denumirea ”notă internă”.

Anexăm prezentei ambele răspunsuri ale conducerii spitalului la adresele dnei dr. Filip Alina.

Cu stimă,

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița,

Ec. Lazany Gabriel

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5