Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

Luni, 8 noiembrie, Biserica cinsteşte pe Sfinţii Îngeri şi lucrarea lor în viaţa noastră şi în lume. Este sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, în jurul cărora biserica adună şi serbează toată obştea, tot soborul sfinţilor îngeri laolaltă. Ziua de 8 noiembrie a început a se serba în biserică de prin veacul al V-lea şi, apoi, s-a răspândit în tot Răsăritul creştin.

Despre îngeri, biserica spune că ei sunt „duhuri slujitoare”, adică fiinţe fără trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi, totodată, prieteni şi ocrotitori ai noştri. Îngerii se arată sub forme văzute, forma văzută este un chip de împrumut, ei sunt lumea nevăzută, cerul. Îngerii iubesc pe Dumnezeu, îl preamăresc şi împlinesc voia Lui. Ca slujitori, ei sunt uneori împlinitori ai pedepselor lui Dumnezeu. Dar în mod statornic, îngerii slujesc la apărarea şi călăuzirea oamenilor. Ei duc rugăciunile noastre la Dumnezeu, ei ocrotesc pe cei drepţi. Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conştiinţei, tot ce este în noi bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mişcare bună a inimii, rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, toate acestea se nasc în noi şi se înfăptuiesc din îndemnul îngerului păzitor.

Arhanghelul Mihail de-a pururi lăudatul, păzind ca o slugă credincioasă „credinţa către stăpânul său, s-a arătat adevărată căpetenie peste cetele celor fără de trupuri”. Că, văzând cum a căzut vicleanul Lucifer a lăudat cu glas pe Domnul tuturor şi a zis: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi, cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu? Mi-ca El? Că numele de Mihail asta însemnează: Cine este ca Dumnezeu?” Şi aşa s-a întocmit soborul, adică adunarea şi unirea tuturor credincioşilor lui Dumnezeu, iar Mihail Arhanghelul a fost rânduit de atotoputernicul Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni şi mare folositor şi de bine făcător al mântuirii noastre.

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail serbăm şi pe preafrumosul şi înveselitorul Arhanghel Gavriil. În proorocirea lui Daniil, Gavriil este numele îngerului tălmăcitor al vedeniei. După tradiţie, Gavriil vesteşte lui Ioachim şi Ana că din ei va să se nască stăpâna noastră, Maria Născătoarea de Dumnezeu. În legea nouă, Gavriil descoperă preotului Zaharia, naşterea lui Ioan, Botezătorul Domnului. Tot Gavriil anunţă Fecioarei din Nazaret naşterea de la Duhul Sfânt a Domnului Hristos, mântuitorul lumii.

Cu prilejul acestei măreţe sărbători, adresăm felicitări şi urări de sănătate tuturor celor care poartă numele arhanghelilor Mihail şi Gavriil.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5