Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

De  fiecare dată când participăm la sfânta și dumnezeiasca Liturghie auzim rostindu-se de către preot următoarea rugăciune sau ectenie: „Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre de la Domnul să cerem”. Este o rugăciune prin care îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne trimită un înger păzitor care care să ne ferească de rău. De aceea cred că este potrivit pentru început să ne oprim la o scurtă învățătură, despre îngeri, iar apoi la învățătura despre cei doi sfinți arhangheli.        

Ce sunt îngerii ? Deschizând sf.Scriptură a Vechiului Testament aflăm cum la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Acest adevăr îl mărturisim, ori de câte ori spunem Crezul. Dacă prin cuvântul „pământ”  înțelegem tot ceea ce putem cuprinde cu ochii noștri trupești, prin cuvântul „cer” înțelegem lumea spirituală a îngerilor. Iar „îngerii” sunt ființe spirituale și necorporale, creați de Dumnezeu, înaintea lumii văzute. Înger înseamnă vestitor, iar îngerii de toate categoriile sunt slujitorii lui Dumnezeu, aducând la îndeplinire voia Lui și slăvindu- L neîncetat. Sf. Dionisie Aeropagitul îi împarte în trei cete sau grupe: -serafimi, heruvimi și tronuri, - domniile, puterile și stăpâniile, - începătoriile, arhanghelii și îngerii.    Dumnezeu a rânduit fiecărui om un înger păzitor care are o legătură directă cu sufletul nostru. El este martorul tăcut a ceea ce făptuim și gândim îndreptându- ne spre bine și izbăvindu-ne de rău. Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață (Sf. Vasile cel Mare), iar îngerul îl primim la Botez, când preotul se roagă: „însoțește viața lui cu înger de lumină, ca să- l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întîmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile rele”. În fiecare an, ziua de 8 noiembrie este consacrată cinstirii celor doi mari arhangheli, Mihail şi Gavriil, care s-au învrednicit să primească misiuni cu totul speciale din partea lui Dumnezeu. În traducere, „arhangheli” înseamnă „primii între îngeri”. În Biserica Ortodoxă, Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli are un caracter aparte. Dacă în tot decursul anului îi pomenim pe sfinţi, ne amintim de jertfa lor pentru credinţă, de modelul lor de vieţuire creştină, de data asta ne îndreptăm cu privirea şi ochii minţii spre cer acolo unde sfinţii îngeri slăvesc şi Îl cunosc şi Îl iubesc pe Dumnezeu. Dar ei nu sunt de fapt numai în cer pentru că fac parte din planul de proniere al lumii, al lui Dumnezeu şi ne sunt ocrotitori şi aici pe pământ în chip nevăzut. De aceea, într-un fel şi ei ne sunt modele aşa cum ne sunt sfinţii. Modelul se referă în cazul lor la viaţa curată, de sfinţenie şi de ascultare totală faţă de Dumnezeu. De aceea s-au şi întărit în bine o dată pentru totdeauna, nu mai pot face răul şi cunosc pe Dumnezeu într-un mod superior oamenilor”. Să nu uităm că fiecare zi de luni din săptămână este închinată Sfinţilor Îngeri şi nu doar această sărbătoare care s-a rânduit nu întâmplător în ziua a opta din luna aceasta, arătând pe de o parte ziua a opta veşnicia, căci ei aparţin deja veşniciei, au înveşnicit legătura lor cu Dumnezeu pentru totdeauna. Să ne oprim pe scurt la învățătura despre cei doi sfinți arhangheli:

Sfântul Arhanghel Mihail este denumit în cântările Bisericii Ortodoxe "Mare Voievod" sau "Arhistrateg al puterilor cereşti", fiind considerat căpetenia cetelor îngereşti. El este înfăţişat în iconografia bisericească în chip de oştean purtând o sabie  de foc, semn că el vesteşte dreptatea Lui Dumnezeu şi apără pe credincioşi. Numele Arhanghelului Mihail înseamnă "Cine este ca Dumnezeu!", şi tradiţia spune că el a fost căpetenia îngerească care i-a alungat pe satan şi ceata îngerilor căzuţi din ceruri, rostind cuvintele care se regăsesc şi în Sfânta Liturghie: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!". Apocalipsa îl înfăţişează, în cap. 12, ca pe un conducător al oştilor îngereşti, care îl alungă din cer pe „balaurul cel mare”, adică pe Diavolul. După Tradiţie, Mihail a luat atitudine atunci când o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vrând să-i ia locul. „Mi-ha-il?”, adică „Cine este ca Dumnezeu?” - a întrebat atunci arhanghelul, de aici trăgându-i-se numele.În Vechiul Testament, Mihail s-a arătat lui Iosua Navi şi profetului Daniel. Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că Sfântul Arhanghel Mihail a mers înaintea evreilor în timpul exodului din Egipt, el i-a păzit pe cei trei tineri evrei aruncaţi în cuptorul de foc pentru că nu au vrut să se închine idolilor şi tot el s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Arhanghelul Mihail, în calitatea sa de conducător al oştilor cereşti, poartă în mâna dreaptă o sabie de foc şi în cealaltă mână poartă adesea un scut, o creangă de curmal, o lance sau un steag alb. Aşadar, dacă Arhanghelul Mihail ne aduce aminte de păcat, dreptate şi moarte.  

Sfântul Arhanghel Gavriil:  Arhanghelul Gavriil (în tâlcuire „Puterea mea este Dumnezeu”) Sfântul Arhanghel Gavriil este este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim şi Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.  A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor naşterea lui Hristos şi a fost primul care a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).Sfântul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina întrupării. El l-a liniştit pe Iosif când voia să o lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret. Arhanghelul Gavriil ne apropie mâna întinsă a lui Dumnezeu, făcându-se vestitorul iubirii şi al mântuirii. Să ne rugăm și noi sfinților arhangheli în filă de acatist și să zicem:,,Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului! Amin !

Mulți și binecuvântați ani tuturor sărbătoriților!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5