Preot Vasile Beni: Îngerii din viaţa noastră! Mulţi şi binecuvântaţi ani sărbătoriţilor!

Să fim un înger păzitor

Pentru cei dragi ai noştri

Să fim îngerul cel bun, 

Pe timp de zi, dar şi-n timpul nopţii!          

                           Dragii noştri credincioşi!

     Soborul sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor cereştilor puteri îl sărbătorim în ziua de 8 noiembrie.

    Învăţătura despre îngeri.  Deschizând Sfânta Scriptură a Vechiului Testament aflăm cum, la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dacă prin cuvântul „pământ”  înțelegem tot ceea ce putem cuprinde cu ochii noștri trupești, prin cuvântul „cer” înțelegem lumea spirituală a îngerilor.

      Îngerii sunt ființe spirituale și necorporale, creați de Dumnezeu, înaintea lumii văzute. Înger înseamnă vestitor, iar îngerii de toate categoriile sunt slujitorii lui Dumnezeu, aducând la îndeplinire voia Lui și slăvindu- L neîncetat.

 Sfântul Dionisie Aeropagitul îi împarte în trei cete sau grupe: serafimi, heruvimi și tronuri, domniile, puterile și stăpâniile, începătoriile, arhanghelii și îngerii.   

        Dumnezeu a rânduit fiecărui om un înger păzitor care are o legătură directă cu sufletul nostru. El este martorul tăcut a ceea ce făptuim și gândim îndreptându-ne spre bine și izbăvindu-ne de rău.

        Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață (Sf. Vasile cel Mare), iar îngerul îl primim la Botez, când preotul se roagă: „însoțește viața lui cu înger de lumină, ca să- l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întîmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile rele”.

    Sfântul Arhanghel Mihail. Numele Arhanghelului Mihail înseamnă "Cine este ca Dumnezeu!", şi tradiţia spune că el a fost căpetenia îngerească care i-a alungat pe satan şi ceata îngerilor căzuţi din ceruri, rostind cuvintele care se regăsesc şi în Sfânta Liturghie: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!"

      Apocalipsa îl înfăţişează, în cap. 12, ca pe un conducător al oştilor îngereşti, care îl alungă din cer pe „balaurul cel mare”, adică pe Diavolul.

      După Tradiţie, Mihail a luat atitudine atunci când o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vrând să-i ia locul. „Mi-ha-il?”, adică „Cine este ca Dumnezeu?” - a întrebat atunci arhanghelul, de aici trăgându-i-se numele.

      În Vechiul Testament, Mihail s-a arătat lui Iosua Navi şi profetului Daniel. Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că Sfântul Arhanghel Mihail a mers înaintea evreilor în timpul exodului din Egipt, el i-a păzit pe cei trei tineri evrei aruncaţi în cuptorul de foc pentru că nu au vrut să se închine idolilor şi tot el s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise.

       Arhanghelul Mihail, în calitatea sa de conducător al oştilor cereşti, poartă în mâna dreaptă o sabie de foc şi în cealaltă mână poartă adesea un scut, o creangă de curmal, o lance sau un steag alb. Aşadar, dacă Arhanghelul Mihail ne aduce aminte de păcat, dreptate şi moarte.  

        Sfântul Arhanghel Gavriil. Numele Arhanghelului Gavriil înseamnă „Puterea mea este Dumnezeu”. Sfântul Arhanghel Gavriil este este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului.

      A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim şi Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

    Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.  A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul.

        A vestit păstorilor naşterea lui Hristos şi a fost primul care a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

     Sfântul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina întrupării. El l-a liniştit pe Iosif când voia să o lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret. Arhanghelul Gavriil ne apropie mâna întinsă a lui Dumnezeu, făcându-se vestitorul iubirii şi al mântuirii. La finalul acestei meditaţii, în versuri aş încheia cu o constatare (existenţa unui fapt, a unui adevăr  din viaţa fiecăruia dintre noi):

          De mici copii am învăţat

Cum Dumnezeu făcut-a lumea asta mare

Şi la Botez, cu dragoste ne-a dat

Un înger păzitor pe-a vieţii noastre cale.

 

        Dacă privim, o să vedem

Că înger ni-s părinţii noştri

Care trudesc şi se jertfesc,

Ne ocrotesc şi ne iubesc

Şi chiar ne-aşează între aştri.

 

        Dacă privim, o să vedem 

Cum copilaşii noştri 

Ni-s îngeraşi din cer trimişi,

Ce bucurii aduc pe timp de zi,

Dar şi la ceasul nopţii.

 

       Dacă privim, o să vedem

În orice om ce face fapte bune

Că este înger păzitor trimis

Din cer, pe mulţi ca să-i îndrume.

 

        Să fim un înger păzitor

Pentru cei dragi ai noştri

Să fim, îngerul cel bun,

Pe timp de zi, dar şi-n timpul nopţii! Amin.

 

 

                   Mulţi şi binecuvântaţi ani sărbătoriţilor!

 

                                         pr.Vasile Beni

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5