Stai la bloc, la oraş? Vezi cum trebuie să depozităm deşeurile, din 1 octombrie!

ADI DESEURI BN

COLECTAREA SEPARATĂ  ÎNCEPE DE ACASĂ! CUM SĂ COLECTĂM SELECTIV DEȘEURILE?

            Fiecare cetăţean are obligația să depoziteze deşeurile pe trei sau patru fracţii, la domiciliu, în recipienţii şi sacii personali. În mediul urban, zona de blocuri, sunt  amenajate platforme  cu CONTAINERE SEMI-ÎNGROPATE unde este obligatorie  depozitarea deșeurilor   în mod selectiv în funcție de culoarea capacului astfel :

            Container albastru-hârtie/carton  Container galben -plastic/metal  Container verde - sticlă   Container-menajer

Container  TEMPORAR - deșeu menajer !!!

Containerele temporare se vor folosi pe  perioada în care se vor igieniza și înlocui sacii           containerelor semi-îngropate cu capac gri, destinate deșeurilor menajere

In acest timp, depozitatrea deșeurilor menajere se va face în containerele negre TEMPORARE. În containerele semi-îngropate cu capac gri, din motive tehnice, este INTERZISĂ DEPOZITAREA !!!

Cum utilizăm corect containerele  semi-îngropate și containerele TEMPORARE ?

Alegem containerul potrivit pentru tipul de deşeu pe care-l vom depozita astfel:

1. Deşeuri menajere-Momentan se vor utiliza containerele TEMPORARE.După remedierea situației, se vor reutiliza containerele semi-îngropate, ridicând capacul gri din plastic al containerului semi-îngropat, depozitând deșeurile conforme.Ex. Resturi alimentare (mâncare, coji de fructe și legume, coji de ouă) materiale textile, hârtie umedă, etc.

2. Deşeuri  Plastic  și metal Ridicăm capacul galben din plastic al containerului şi introducem pe rând câte un obiect de plastic sau metal. Ex. Sticle plastic, saci și pungi plastic , ambalaje plastic , conserve și doze metal, etc.

3. Deşeuri Hârtie şi carton Ridicăm capacul albastru din plastic al containerului şi introducem sacul în care am depozitat. Pentru fracţiunile mai voluminoase, acestea se introduc pe rând, in bucăţi mai mici. Ex. Hârtie și carton uscat, ambalaje de hârtie și carton uscate, etc.                               

4. Deşeuri Sticlă Ridicăm capacul verde din plastic al containerului şi introducem pe rând câte un obiect de sticlă. Ex. Sticle și borcane din sticlă, geamuri sparte,oglinzi,etc.  

 

FOARTE IMPORTANT !!!

            Este INTERZISĂ DEPOZITAREA în containerele temporare și pe platformele cu containere semi-îngropate a deșeurilor provenite din:

-          Construcții și demolări (moloz, pietre, materiale de construcții, etc)

-          Deșeuri voluminoase (mobilier, masă lemnoasă, etc )

-          Deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat,etc)

-          Deșeuri toxice și periculoase (vopsele, uleiuri, solvenți, baterii, etc)

 

Aceste tipuri de deșeuri pot fi preluate de operator contracost, sau se pot depozita, prin aport voluntar, la Centrele de colectare special destinate, aflate pe:

 

-          Năsăud-în cadrul Stației de transfer lângă depozitul Lukoil

-          Sîngeorz-Băi- in cadrul Stației de transfer lângă intrarea spre Cormaia

-          Beclean - in cadrul Stației de transfer, la ieșire din oraș spre Braniștea

-          Bistrița- Strada  Narciselor

-          Bistrița- Cartier  Viisoara – lângă piața Heindenfeld 

 

-          Deșeuri verzi ( crengi, iarbă/gazon, etc ) sunt preluate Gratuit de Operator în cele 2 campanii anuale de colectare a deșeurilor verzi

Pentru alte detalii privitoare la depozitarea acestor tipuri de deșeuri puteți contacta și

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud    tel. 0263/215191

S.C. Supercom S.A-Bistrița      tel.0263/944

 

Tarifele practicate la această dată de S.C SUPERCOM S.A sunt :

ACTIVITATEA

TARIFE

DESCRIERE

TARIFE

OFERTATE

FĂRĂTVA

Colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

Mediul URBAN

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

 

8,25 lei/

pers./lună

Mediul  RURAL

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

 

2,50 lei/

pers./lună

Tarif 3

Agenţi economici/instituţii publice

290 lei/tonă

Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări

Tarif 4

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/proprietari

21,5 lei/tonă

Tarif 5

Agenţi economici/instituţii publice

21,5 lei/tonă

Colectarea,transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurillor voluminoase şi

DEEE

Tarif 6

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

24,9 lei/tonă

Tarif 7

Agenţi economici/ instituţii publice

24,9 lei/tonă

 

 

ATENȚIE !!!

Conform Art. 24 alin. (6) lit d) din Legea 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților : “Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:(…)d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate;

Conform Art. 30 alin. (6) din Legea 101/2006: “(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d).”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5