Colectarea separată începe de acasă! Cum să colectăm selectiv deşeurile în mediul rural?

Fiecare cetăţean are obligația să depoziteze deşeurile pe trei fracţii, la domiciliu, în recipienţii şi sacii personali. În mediul rural, sunt  amenajate platforme  cu CONTAINERE SEMI-ÎNGROPATE unde este obligatorie  depozitarea deșeurilor   în mod selectiv în funcție de culoarea capacului astfel:                         

Container galben –plastic/metal      Containe albastru-hârtie/carton       Pubela neagră-deșeu menajer

 

1. Deşeuri  Plastic  și metal - Ridicăm capacul galben din plastic al containerului şi introducem pe rând câte un obiect de plastic sau metal.Ex. Sticle plastic, saci și pungi plastic , ambalaje plastic , conserve și doze metal, etc.

2. Deşeuri Hârtie şi carton - Ridicăm capacul albastru din plastic al containerului şi introducem sacul în care am depozitat. Pentru fracţiunile mai voluminoase, acestea se introduc pe rând, in bucăţi mai mici . Ex. Hârtie și carton uscat, ambalaje de hârtie și carton uscate, etc.                               

            3. Deșeuri menajere - Fiecare gospodărie  dispune gratuit de  1 pubelă de 120 l pentru Deșeurile mixte (menajere). Ex. Resturi alimentare ( mâncare, coji de fructe și legume, coji de ouă), materiale textile, hârtie umedă, etc.

            Operatorul S.C. SUPERCOM S.A., are obligația de a ridica deșeurile reciclabile de pe platformele cu containere semi-îngropate și deșeurile menajere din pubelele negre de 120l deținute de fiecare gospodărie .

Pentru deșeurile reciclabile ridicarea se face GRATUIT de către Operator.

            FOARTE IMPORTANT !!!

            Este INTERZISĂ DEPOZITAREA în containerele temporare și pe platformele cu containere semi-îngropate a deșeurilor provenite din:

-          Construcții și demolări (moloz, pietre, materiale de construcții, etc)

-          Deșeuri voluminoase (mobilier, masă lemnoasă, etc )

-          Deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat,etc)

-          Deșeuri toxice și periculoase (vopsele, uleiuri, solvenți, baterii, etc)

 

Aceste tipuri de deșeuri pot fi preluate de operator contracost, sau se pot depozita, prin aport voluntar, la Centrele de colectare special destinate, aflate pe:

 

-          Năsăud-în cadrul Stației de transfer lângă depozitul Lukoil

-          Sîngeorz-Băi- in cadrul Stației de transfer lângă intrarea spre Cormaia

-          Beclean - in cadrul Stației de transfer, la ieșire din oraș spre Braniștea

-          Bistrița- Strada  Narciselor

-          Bistrița- Cartier  Viisoara – lângă piața Heindenfeld 

 

-          Deșeuri verzi ( crengi,iarbă/gazon, etc ) sunt preluate Gratuit de Operator în cele 2 campanii anuale de colectare a deșeurilor verzi.

Pentru alte detalii privitoare la depozitarea acestor tipuri de deșeuri puteți contacta și

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud    tel. 0263/215191

S.C. Supercom S.A-Bistrița      tel.0263/944

 

!!! În cazul în care în pubelele negre de 120 l, destinate deșeurilor menajere se regăsesc deșeuri interzis a fi depozitate, precum și deșeuri reciclabile, există riscul de a nu se ridica pubelele de către Operator.

           

Tarifele practicate la această dată de S.C SUPERCOM S.A sunt :

ACTIVITATEA

TARIFE

DESCRIERE

TARIFE

OFERTATE

FĂRĂTVA

Colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

Mediul URBAN

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

 

8,25 lei/

pers./lună

Mediul  RURAL

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

 

2,50 lei/

pers./lună

Tarif 3

Agenţi economici/instituţii publice

290 lei/tonă

Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări

Tarif 4

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/proprietari

21,5 lei/tonă

Tarif 5

Agenţi economici/instituţii publice

21,5 lei/tonă

Colectarea,transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurillor voluminoase şi

DEEE

Tarif 6

Persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari/ proprietari

24,9 lei/tonă

Tarif 7

Agenţi economici/ instituţii publice

24,9 lei/tonă

 

 

ATENȚIE !!!

Conform Art. 24 alin. (6) lit d) din Legea 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților : “Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:(…)

d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate;

Conform Art. 30 alin. (6) din Legea 101/2006:

“(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei  încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d).”

 

Vă mulțumim !

A.D.I. Deșeuri Bistrița- Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5