Tarifele de salubrizare vor fi modificate! Creşte tariful/tonă la deşeuri reziduale, scade la reciclabile!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a adoptat, în şedinţă ordinară -  cu 17 voturi pentru, 11 împotrivă, o abţinere - proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special, reprezentantul Judeţului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv administratorul judeţului Florin Moldovan, să voteze, pentru modificarea tarifelor de salubrizare.

La finele lunii mai, în Adunarea Generală a ADI DEŞEURI BN - unde sunt reprezentanţi de la cele 62 de primării şi Consiliul Judeţean - se va da votul final. 

Este vorba despre tarife calculate pe tonă de deşeuri, astfel că taxele percepute de cele 62 de primării din Bistriţa-Năsăud vor putea varia, în funcţie de cât se va colecta în fiecare UAT -  mai ales reciclabile care pot fi valorificate -  şi câţi locuitori plătesc efectiv. Consiliile locale vor putea să subvenţioneze această taxă, pentru toată populaţia, pentru anumite categorii vulnerabile etc. Foarte probabil, în aceast an, consiliile locale nu vor modifica taxa de salubrizare/lună/persoană, ci doar din 2023. Există comune unde această taxă ar putea scădea, pentru că populaţia produce cantităţi mici de deşeuri, în schimb, în alte localităţi va creşte. 

Solicitarea a fost făcută de ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, la propunerea operatorului SC Supercom SA București. Fișele de fundamentare și memoriile justificative transmise de Operator au fost supuse analizei în cadrul aparatului de specialitate al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, constatându-se că solicitările formulate de către operatorul SC Supercom SA București au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarif prezentat, prin raportare la tariful practicat în prezent de către SC Supercom SA, rezultând exclusiv ca urmare a actualizării prețurilor, a actualizării parametrilor reali de consum prin raportare la noile cantități de deșeuri colectate separat.

Noile costuri sunt motivate, în primul rând, de introducerea colectării separate în sistem ”din poartă în poartă” pentru fracțiile de hârtie/carton și sticlă, în zona de case din mediul urban și mediul rural, care va determina rute suplimentare, actualizarea necesarului de utilaje de colectare și personal operativ. Un alt motiv este modificarea costurilor implicate de activitatea operativă. „Având în vedere evoluția la nivel global a prețurilor, este necesară o actualizare a acestora și în cadrul tarifelor practicate de Operatorii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Bistrița-Năsăud, pentru a evita apariția unui dezechilibru contractual. Astfel, în special în anul 2021, au fost constatate modificări majore ale prețurilor combustibililor, energiei electrice, asigurărilor, aceste modificări influențând direct și alte costuri, cum ar fi amortizarea utilajelor (pornind de la prețurile de achiziție), piesele de schimb și costurile de reparații, materiile prime și materialele consumabile etc., care au suferit modificări de prețuri, pornind de la producători. Un alt element cu influență semnificativă în tarife este majorarea salariului minim pe economie. Trebuie ținut cont de faptul că, la momentul ultimei fundamentări a tarifelor în anul 2019, salariul minim pe economie luat în calcul era de 1.900 lei/lună, asupra acestuia fiind operate modificări, ajungând la nivelul anului 2022 la 2.550 lei/lună”, se arată în documentaţie.

Un alt argument invocat pentru majorare este creșterea semnificativă a cantităților de deșeuri generate la nivelul județului Bistrița-Năsăud.  În anul 2021, cantitățile de deșeuri generate la nivelul județului au crescut cu aproximativ 20%. Această creștere conduce inevitabil la modificări ale costurilor de operare, ale costurilor cu reparațiile și reviziile utilajelor (la 20.000 km), ale pieselor de schimb, și în special ale combustibililor. Nu în ultimul rând, noile tarife ţin cont de aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr. 5 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 pentru ambii Operatori ai Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Bistrița-Năsăud.