Vezi ce tratamente se aplică la cartof şi la culturile de legume!

         BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 28 din 02 iunie 2020

 

La CARTOF – se vor efectua tratamente împotriva manei, alternariozei, gandacului din Colorado astfel:     

In perioada 16 - 21 iunie 2019

La efectuarea tratamentului se vor folosi doar  fungicide, dacă nu mai sunt prezente larve de Colorado.

 

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:

 

1. ACROBAT MZ 69 WG – 2,0 kg/ha (0,2%) sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau EQUATION PRO – 0,4 kg/ha (0,04%) sau  POLYRAM DF - 1,8 kg/ha sau SIGNUM 1,5 kg/ha  + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1% + FASTER 10 CE – 0,025%  sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha sau CORAGEN – 50 ml/ha.                     

2. ARMETIL COBRE – 0,25% (2,5 kg/h) sau DITHANE M-45 – 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau   RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - 0,25% (2,5 kg/h) + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1%  + DECIS 25 WG – 0,003%  sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha.                     

3.  CURZATE MANOX  – 0,25%  sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau ZEAMA BORDELEZA TIP “MIF”  – 0,5%sau  sau SIGNUM 1,5 kg/ha  + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1%  + FASTER 10 CE – 0,025% sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha.                     

 

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

        

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 29 din 02 iunie 2020

         CULTURILE DE LEGUME  (tomate, ardei, castraveti, vinete, ceapa,  varza) - se vor trata pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afide, altor dăunători astfel:

  • In perioada 16 - 21 iunie 2019

 

1. ACROBAT MZ 69 WG – 2,0 kg/ha (0,2%) sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau EQUATION PRO – 0,4 kg/ha (0,04%) sau SIGNUM 1,5 kg/ha  + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1%  + DECIS 25 WG – 0,003%  sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha sau CORAGEN - 0,175 l/ha.                     

2. ARMETIL COBRE – 0,25% (2,5 kg/h) sau DITHANE M-45 – 0,2% - 0,25% (2,0 kg/ha – 2,5 kg/ha) sau   RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - 0,25% (2,5 kg/h) + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1%  + DECIS 25 WG – 0,003%   sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha.                     

3.  CURZATE MANOX  – 0,25%  sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau SIGNUM 1,5 kg/ha sau ZEAMA BORDELEZA TIP “MIF” – 0,5% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%– 0,1%  + DECIS 25 WG – 0,003%  sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha. 

 

         Insecticidele se vor aplica doar in cazul prezentei daunatorilor in culturi.                   

         La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producător.

 

         Alte Recomandări importante :

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

 

                                      ÎNTOCMIT,

                                      ing. Dina VASILIU

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5