Vezi rezultatele la Poliţie la concursul de reîncadrare

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AGENT DE POLIŢIE, PRIN REÎNCADRARE ȘI EXERCITAREA OPȚIUNILOR DE CĂTRE CANDIDAȚI

 

 

Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii unde s-a desfășurat proba şi pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! – Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la notele obținute la probele concursului și la data, ora și locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

 

Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul IGPR.

 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă. 

 

Atenție! Notele acordate la proba test scris și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității unde s-a susținut proba cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Internet.

 

Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluare a performanţei fizice şi la proba test scris.

 

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis" la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează :

  • în situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post;
  • în situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.
  • În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:

a) nota la proba test scris;

b) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;

c) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;

d) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) - c), doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

După reîncadrarea ca polițiști, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5