Vrednic este ! Calificativul Maxim pentru părintele ieromonah Maxim (Iuliu Marius) Morariu, la doctorat. Mitropolitul Andrei: Merită, din belşug, titlul de doctor în Teologie

A fost o bucurie să fiu printre invitaţii părintelui ieromonah Maxim (Iuliu Marius) Morariu la susţinerea tezei de doctorat „Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev”, coordonar ştiinţific Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului.
„De obicei, când e susţinerea lucrării de doctorat, cei prezenţi aduc laude candidatului - că au motiv, că n-au motiv. De data aceasta, e un caz special, părintele Maxim Morariu, şi în ce priveşte cultura teologică, şi cultura laică. Cei ce-l cunoaşteţi ştiţi cât de preocupat este de cercetare, fiind şi la îndemâna altora când şi-au făcut lucrarea de doctorat. Are o paletă foarte largă de cunoştinţe, nu doar în domeniul în care şi-a susţinut teza de doctorat ci şi în cea istorică, aşa că, din belşug, merită să primească titlul de doctor în Teologie. Să-i ajute Dumnezeu ca râvna să nu-l părăsească şi să-l ţină în priză până la 100 de ani”, a declarat Mitropolitul Andrei.
În aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Comisia formată din președinte pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; Ion Cristinel Teşu de la Universitatea Iaşi, prof univ. dr. pr. Gheorghe Holbea de la Universitatea Bucureşti şi prof univ. dr. pr. Ştefan Iloaie de la Universitatea Cluj-Napoca a adus cuvinte de laudă tânărului ieromonah originar din Salva, care, la 28 de ani, are tipărite şi 28 de cărţi.
Alături de doctorul în Teologie, care a obţinut „maxim”, la fel ca numele lui, au fost prof univ. dr. pr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului, prof. univ. dr. pr. Valer Bel – şef Catedră Dogmatică, lect. univ. dr. Daniel Alic – Facultatea de Teologie Ortodoxă Caransebeş, pr. Marinel Pădure – Biserica „Sfântul Necarie” Constanţa, arhidiacon Dan Vascu – director Radio Renaşterea, cercetător dr. Ileana Mureşanu – Facultatea de Litere, pr. Emanuel Căşvean – Cluj, Mihai Octavian Groza – Primăria Sebeş, iar dintre bistriţenii stabiliţi la Cluj sau veniţi de acasă amintim pe lect. dr. pr. Adrian Podaru, cercetător dr. Mirela Popa Andrei, protopopul de Cluj - Alexandru Ciui, stareţul Chiril de la Mănăstirea Parva-Rebra, Dumitru Cobzaru - exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhim. Benedict Vesa - secretarul Mitropoliei, pr. Grigore Furcea de la Spitalul de Urgenţă Bistriţa, pr dr. Cristian Dragoş, lect. univ. dr. Adriana Denisa Manea, prof. Ana Filip, directorul Şcolii de la Salva – Romana Fetti, dr. Virginia Linul şi, bineînţeles, printre cei mai mari susţinători, dar şi cu cele mai mari emoţii, au fost părinţii.
După susţinerea argumentelor de către membrii Comisiei despre competenţele lucrării, au urmat şi alte intervenţii din sală care au creionat portretul doctorului în Teologie. Părintele Maxim Morariu este unul dintre cei mai harnici cronicari ai vremurilor noastre, scotocind prin arhive şi aducând nestemate despre frumuseţea credinţei poporului nostru, pe care le aşază mai apoi în cărţi. S-au adunat multe file în volumele publicate până acum, în care părintele Morariu, cercetător avizat al literaturii memorialistice, surprinde viaţa trăită în credinţă a locuitorilor din ţinutul năsăudean, readucând în actualitate şi momentele de restrişte, în care nu este uitată nici măcar o clipă identitatea, năsăudenii aşezându-şi, la icoana sufletului, credinţa, alături de tradiţie. Este de ajuns să facem un scurt CV, pentru că dacă am detalia activitatea tânărului doctor, ne-ar lua multe pagini. Iuliu-Marius Morariu (ieromonahul Maxim) a absolvit masteratul în Teologie Ortodoxă, secţia „Consiliere Pastorală şi Psiho-afectivă” (ca şef de promoţie) şi cel în „Istoria Europei de Sud-Est” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a aceleiaşi universităţi. Este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă (secţia Teologie Pastorală, unde a absolvit ca şef de promoţie) şi al Facultăţii de Istorie şi Filosofie (secţia Istorie). A participat la peste 100 de simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicat peste 250 de studii şi articole de istorie şi/sau de teologie. A publicat volumele: Istoria Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Salva, Editura Astra (unde este coautor împreună cu prof. Ana Filip); Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane – pasaje insuficient reliefate istoriografic, Editura „Academica Brâncuşi”, Habet sua fata libelli! Antologie de invitaţii la lectură, Editura Semănătorul, Restitutio Grigore Pletosu, Editura Eikon / Renaşterea, Sfântul Constantin Brâncoveanu – un model pentru tinerii de astăzi, Editura Renaşterea, Mystique and autobiography from Romanticism to nowadays – studies in Orthodox Spirituality, translated in English by Raluca-Nicoleta Uilean, Mihaela Tălpaş and Mădălina Roşca, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Noi aspecte ale martiriului Sfinţilor năsăudeni, Editura Renaşterea (în colaborare cu părintele Gavrilă-Tudor Zinveliu), Preoţii năsăudeni şi „Astra” (1861-1918), Editura Argonaut / Editura Charmides (premiul III la Premiile Arhivelor Naţionale ale României, 2017); Autobiografia spirituală a lui Dag Hammarskjöld – o abordare teologică, Editura Argonaut, şi Asociaţionismul cultural din zona Bistriţei şi a Năsăudului (1850-1918), Editura Argonaut. Datorită activităţii ştiinţifice desfăşurate a primit şi o serie de premii şi distincţii. De remarcat faptul că a studiat ca bursier al Institutului Ecumenic din Bossey (afiliat Universităţii din Geneva), unde a obţinut un Complementary Certificate in Ecumenical Studies.
La finalul susținerii, membrii comisiei au acordat candidatului la titlul de doctor în Teologie, calificativul „Excelent” cu „Summa cum laude”, cea mai înaltă distincție academică conferită la absolvirea unor cursuri universitare. Evenimentul academic s-a încheiat cu jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica strămoşească, depus de noul doctor în Teologie, în capela facultăţii.
„Părinte, să păstrezi în suflet şi să promovezi numele Facultăţii noastre de Teologie şi să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru că ţi-a dat înţelepciune şi putere pentru a putea ajunge la un asemenea stadiu de pregătire şi apoi să fii recunoscător coordonatorului tău spritual, părintelui Andrei, cel care a investit foarte mult în tine şi ştiu că nu-i vei înşela aşteptările. Toţi cei dragi care te-au însoţit astăzi, începând cu părinţii, profesorii, împărtăşesc această bucurie a ta şi nu ne rămâne decât să-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască în continuare putere de muncă şi sănătate şi să fii un ferment viu în lumea în care trăim, pentru ca Biserica noastră şi Teologia Ortodoxă să fie la mare înălţime”, președinte pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.
„Sunt obişnuit să mă bucur, de obicei, de bucuriile altora, aşa încât acum sunt copleşit. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată şi că, iată, am ajuns la finalul studiilor doctorale, apoi Înaltreasfinţitului Părinte, care mi-a fost un real sprijin în realizarea lucrării, fiind mai mult decât un profesor, dar ajutându-mă şi duhovniceşte, apoi părinţilor mei, părinţilor profesori şi tuturor celor care aţi venit. Facultatea de la Cluj este o şcoală serioasă şi spune acest lucru un om care a studiat şi în Elveţia, şi în Austria, şi la Roma. Nu mi-a fost niciodată ruşine să mă duc alături de absolvenţi de facultăţi de prestigiu din lume. Îmi doresc ca tot ceea ce fac să fie spre folosul şi spre propăşirea Bisericii lui Dumnezeu”, a declarat, la finalul evenimentului, doctor în Teologie, Maxim Morariu.
Îl felicităm pe proaspătul doctor în Teologie, îi dorim mulţi ani cu sănătate şi bucurii şi putere în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu prin lucrările de specialitate, dar şi prin slujirea la altar. Pentru cel mai recent titlu, dar şi pentru cele trecute şi viitoare, acum studiind la Roma, la Universitatea Pontificală, la Facultatea de Ştiinţe Sociale, părintele Morariu, merită felicitări ! Sunt fericit că am fost printre cei prezenţi la acest eveniment ! Vrednic este !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5