1,8% neregularităţi în implementarea Programului SAPARD în România

Prin Programul SAPARD au fost acordate în perioada 2002 – 2006 fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului rural în valoare totală de 1,27 miliarde de euro pentru 4.412 proiecte de investiţii.

În urma verificării modului de implementare a proiectelor finanţate şi a controalelor realizate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), au fost constatate anumite neregularităţi în derularea investiţiilor, fapt pentru care s-au constituit 14 debite.

Valoarea totală a acestor debite constituite la cererea OLAF este de 17,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 1,8% din absorbţia fondurilor europene nerambursabile puse la dispoziţia României prin Programul SAPARD.

Proiectele pentru care s-au constituit debitele au fost finanţate prin Măsura 1.1 – „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole” din cadrul Programului SAPARD. Debitele au fost cauzate de nereguli constatate de Oficiu pe parcursul licitaţiilor organizate de anumiţi beneficiari, OLAF considerând în majoritatea cazurilor în discuţie că procesele de achiziţii au fost formale.

Pentru o cât mai corectă înţelegere şi interpretare a informaţiilor, precizăm că „neregula” reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/ sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale şi care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/ sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită. Această definire a termenului de neregulă se regăseşte în art. 2 al Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/28.08.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În schimb, termenul de „fraudă” reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/ sau din bugetele de cofinanţare aferente. Frauda este incriminată în Codul Penal, prin Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (OG 79/2003).

În ceea ce priveşte utilizarea frauduloasă a fondurilor, APDRP nu are atribuţii privind încadrarea unor astfel acţiuni în acte de natură penală. În cazul existenţei unor suspiciuni de fraudă, la implementarea proiectelor finanţate cu fonduri europene nerambursabile, sunt sesizate organele abilitate de lege în acest sens: Curtea de Conturi, Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, Direcţia Generală pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene - DG-AGRI.

Direcţia Relaţii Publice

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5