APDRP asigură cu eficienţă maximă absorbţia fondurilor europene pentru dezvoltare rurală

Având în vedere recentele afirmaţii formulate de către mass-media la adresa activităţii Directorului General al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit(APDRP), Mihai Gavril Vădan, afirmaţii de natură să prejudicieze imaginea şi activitatea Instituţiei, facem următoarele precizări:

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD obţinând acreditarea de funcţionare la finalul anului 2007.

Actul de acreditare al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, ca Agenţie ce asigură implementarea tehnică şi financiară a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, a fost semnat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007 şi precizează procedurile şi structurile Agenţiei (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 în ceea ce priveşte acreditarea Agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR) şi criteriile de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.422/ 2006.

În ceea ce priveşte eficienţa activităţii APDRP şi în consecinţă eficienţa conducerii Instituţiei, aceasta se reflectă în primul rând în gradul de absorbţie a fondurilor europene, atât a celor acordate României prin Programul SAPARD, cât şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, stadiul implementării fiind cel mai clar argument pentru evaluarea corectă a eficienţei activităţii Agenţiei.

Astfel, în ceea ce priveşte Programul SAPARD, România a reuşit să utilizeze peste 90% din fondurile alocate prin acest program european de pre-aderare, mai precis, 1,3 miliarde de euro. Precizăm că România este una din puţinele ţări beneficiare de aceste fonduri care a avut o absorbţie aproape integrală. Începând cu lansarea Programului în anul 2002 şi până în anul 2006 au fost contractate 4.457 de proiecte cu o valoare totală de 1,3 miliarde de euro.

Referitor la implementarea tehnică şi financiară a Măsurilor de finanţare din cadrul PNDR, din martie 2008 (lansarea PNDR în România) până în prezent, au fost depuse 37.775 cereri de finanţare în valoare aproximativ 12 miliarde de euro (11.938 milioane Euro).

În termeni de angajare, până în prezent, din totalul sumelor alocate prin Program, respectiv 6.723,67 milioane Euro, au fost încheiate 12.958 contracte în valoare de 2.994,85 de milioane Euro, rezultând un grad de utilizare a alocărilor de 44,54%. Până la data curentă, au fost autorizate cereri de plată în valoare de 595,94 de milioane Euro şi au fost efectuate tranşe de plată solicitate de beneficiari, neexistând până în acest moment restanţe în cadrul rambursării cererilor de plată.

În afară de plăţile pentru Măsurile de investiţii pe care le implementează, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai efectuează şi plăţile aferente Măsurilor de sprijin pe suprafaţă implementate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Pentru aceste Măsuri, până în acest moment au fost efectuate plăţi de 664 de milioane de euro.

Cu alte cuvinte, s-au efectuat până în prezent plăţi în valoare de 1,21 miliarde de euro.

Totodată, menţionăm faptul că APDRP a reuşit performanţa deosebită de a verifica cele peste 38.913 de cereri de finanţare cu doar 1.400 de angajaţi, în condiţiile în care instituţia a trebuit de fiecare dată să asigure în verificare „principiul patru ochi” cerut de către Comisia Europeană. Mai putem adăuga că toate misiunile de audit ale Comisiei Europene au apreciat efortul uriaş al Agenţiei şi au agreat soluţiile administrative aplicate pentru eficientizare activităţii.

Rezultatele obţinute până în prezent arată o funcţionare impecabilă a Agenţiei, acuzaţiile referitoare la activitatea Directorului General fiind injuste şi tendenţioase.

De altfel, precizările punctuale şi precise ale Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Mihail Dumitru au arătat legalitatea întregii activităţi a Directorului General APDRP, domnul Mihai Gavril Vădan.

Mai mult, la solicitarea expresă a Directorului General APDRP o comisie independentă a verificat toate proiectele publice aflate pe teritoriul judeţului Dâmbiviţa, rezultatul arătând legalitatea şi neimplicarea părtinitoare de care este acuzat domnul Mihai Gavril Vădan.

Nu în ultimul rând la cererea Directorului General şi a Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală proiectele aferente Măsurii 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor au fost supuse unor reverificări care au confirmat rezultatele analizei APDRP.

De asemenea, cererile de finanţare contractate de APDRP sunt supuse în repetate rânduri unor verificări şi controale ale diverselor autorităţi naţionale şi europene, ca: Departamentul de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi a României, Direcţia de Control şi Antifraudă, Direcţia de Audit Intern, Auditul Comisiei Europene, Oficiul European de Luptă Antifraudă, ş.a. Astfel, orice eroare în cheltuirea fondurilor publice este exclusă.

Facem menţiunea unui detaliu important şi anume că Directorul General APDRP nu are atribuţii în selecţia proiectelor finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Toate afirmaţiile referitoare la presupusul conflict de interese în care s-ar afla domnul director Mihai Gavril Vădan au fost verificate în repetate rânduri, legalitatea activităţii fiind de fiecare dată evidenţiată de organele de control. De altfel, explicaţii privind activitatea anterioară numirii în funcţie a Directorului General APDRP au fost furnizate transparent şi complet numeroaselor solicitări venite din partea mass-media centrală şi locală.

Ne exprimăm si pe această cale disponibilitatea de a furniza răspuns oricărei solicitări de presă, pentru ca informaţia să fie clară şi în spiritul adevărului.

Având în vedere cele menţionate anterior precum şi stadiul actual al implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, confirmat şi susţinut de date şi evidenţe exacte, considerăm ca tendenţioase afirmaţiile la adresa instituţiei, reprezentate de Directorul General, Mihai Gavril VĂDAN, afirmaţii care denotă interese personale şi necunoaşterea situaţiei reale a Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală cât şi a nivelului foarte bun al absorbţiei fondurilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Direcţia Relaţii Publice

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5