350 de saci cu deșeuri, colectați de pe râul Bistrița Ardeleană, în municipiul Bistrița

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud (SGA Bistrița-Năsăud) a organizat, în data de 20 martie 2019, o acțiune de ecologizare a malurilor râului Bistrița Ardeleană, pe raza municipiului Bistrița.
Salariații SGA Bistrița-Năsăud au strâns 350 de saci cu deșeuri, din zona cuprinsă între Puntea TBC și Podul Berăriei.
Acțiunea a avut loc în contextul Zilei Mondiale a Apei, care este sărbătorită anual în data de 22 martie, cu scopul de a atrage atenţia opiniei publice asupra riscurilor poluării apelor.Prinmesajultransmisînacest an de OrganizațiaNațiunilor Unite (ONU), „Apă pentru toți. Nu lăsăm pe nimeni în urmă”, se puneaccent pe abordareacrizei mondiale a apei.
Menţionăm că autorităţile publice locale sunt direct responsabile de gestionarea regimului deşeurilor, în conformitate cu prevederile legislative din ţara noastră. Acesteaauobligaţia să asigure măsuri corespunzătoare pentru conservarea şiprotecţia mediului, salubrizarea cursurilor de apă şi prevenirea poluării accidentale a mediului, a surselor şi a cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni.
În calitatea noastră de administratori ai resurselor de apă suntem cei care întreţinem cursurile de apă şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor. Intervenim, însă, în sprijinul autorităților publice locale, pentru eliberarea secțiunilor de scurgere a apei, în scopul prevenirii inundațiilor.
Facem un apel populaţiei să depoziteze resturile menajere numai în spaţii special amenajate, pentru a reduce riscul antrenării acestora în cursurile de apă. Aceste deşeuri afectează calitatea apei şi implicit a mediului înconjurător. De asemenea, pot provoca inundaţii, prin blocarea secţiunilor de scurgere a apei.

Dorel Ruști, Purtător de cuvânt SGA Bistrița-Năsăud
Tel.: 0721 68 65 00, e-mail: [email protected]

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5