Absolvenţii, aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Bistriţa - Năsăud

Începând cu 3 iunie, dată la care s-a încheiat anul şcolar 2015-2016, absolvenţii acestei promoţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţie beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrati la A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă in  cuantum de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

„A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2016 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 - 2016 este 3.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat (conform Ordinului MECS 4.496/13.07.2015 privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare). Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ). Înregistrarea absolvenţilor din promoţia 2016 ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud din Bistriţa, str. Gării, nr.2 – 4, şi la sediul A.L.O.F.M. Năsăud, str. Mihai Eminescu, nr.1 şi Punct de Lucru Beclean, str.1 Decembrie, nr.5, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii”, precizează directorul executiv al AJOFM Bistriţa-Năsăud, Otilia Râpan.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină actul d eidentitate (original şi copie), certificate de naştere, căsătorie în original şi copie; act de studii sau adeverinţă – original şi copie (în cazul absolvenţilor de liceu – certificate de absolvire, specificată data absolvirii); adeverinţă medicală cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5