Peste 60 de absolvenţi s-au înscris la AJOFM ca persoane care îşi caută un job

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud oferă servicii absolvenţilor dacă se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Pentru înregistrare la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, absolvenţii vor depune actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi calificare sau adeverinţă din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie; certificatul de naştere, căsătorie în original şi copie; adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt de muncă sau că are eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare şi un dosar plic.
“Până la această dată, un număr de 63 de absolvenţi promoţia 2014 s-au înregistrat la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud va organiza în luna septembrie o bursă a locurilor de muncă special dedicată absolvenţilor promoţiei 2014”, menţionează directorul executiv Otilia Râpan.
Ca urmare a înregistrării la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, absolvenţii beneficiază de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională şi indemnizaţie de şomaj. Astfel, după termenul de 60 de zile, dacă absolventul nu poate fi repartizat în muncă corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, poate depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a absolventului că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.
Indemnizaţia de şomaj se acordă absolventului o singura dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Indemnizaţia de şomaj nu se acordă absolventului care urmează o forma de învăţământ la data solicitării dreptului (exemplu: un absolvent de liceu admis facultate sau un absolvent de studii superioare care se înscrie la un masterat sau cursuri postuniversitare). Indemnizaţia de şomaj se acordă absolventului pe o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Absolvenţii înregistraţi la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Absolventii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5