Eşti absolvent? Vezi ce trebuie să faci pentru a beneficia de prima de inserţie!

Începând cu 26 mai 2018, absolvenţii învăţământului liceal sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă, anunţă directorul executiv Otilia Râpan.

Conform Ordinului nr.3382/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2017-2018, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 25 mai 2018, pentru clasele terminale din învăţământul liceal. În situația în care unii tineri mai au corigențe, și nu au situația scolară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență.

“Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţie beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum şi de facilităţi financiare (prima de insertie, prima de relocare, prime de mobilitate) sau indemnizaţie de şomaj. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, menţionează directorul executive al AJOFM BN.

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 500 de lei).

Termenul de 60 de zile de la absolvire pentru înregistrare la A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud și pentru încadrare în muncă, este termen de decădere din dreptul de a beneficia prima de inserţie. Absolvenţii beneficiază de dreptul sub formă de primă de inserţie o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ: învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului; învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional; învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal; învăţământ superior.   Prima de inserţie se plăteşte absolventilor în două tranşe, astfel, 50% în luna următoare încadrării, iar restul de 50 % după 12 luni de la angajare.

Pot solicita indemnizaţie de şomaj, absolvenţii înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii; -nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj este în cuantum de 250 de lei şi se acordă pe o perioadă de şase luni. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii pentru înregistrare la A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud  pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj este termen de decădere din drepturi.

“Înregistrarea absolvenţilor din promoţia 2018 ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud din Bistriţa, str. Gării, nr.2 – 4, şi la sediul A.L.O.F.M. Năsăud, str. Mihai Eminescu, nr.1 şi Punct de Lucru Beclean, str.1 Decembrie, nr.5, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii, pe baza unor documente, şi anume BI / CI – original şi copie; certificate de naştere, căsătorie în original şi copie; act de studii sau adeverinţă – original şi copie (în cazul absolvenţilor de liceu – certificate de absolvire, specificată data absolvirii); adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi un dosar plic”, explică Otilia Râpan, director AJOFM BN.

 

Comentarii

10/07/18 15:41
Violeta

Pot sa se inscrie la AJOFM pentru prima de insertie absolventi care doresc sa urmeze cursurile unei facultati, raspunsul pentru admiterea lor fiind ulterior inregistrarii?
Cum rebuie sa fie inregistrat absolventul ca somer neindemnizat sau persoana in cautarea unui loc de munca?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5