Absolvenţii se pot înscrie la AJOFM BN, pentru a obţine indemnizaţie de şomaj, până la finele lui iulie

Absolvenţii promoţiei 2015 au la dispoziţie 60 de zile de la absolvire pentru a se înregistra în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La data de 29 mai 2015, în baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3637/2014,  absolvenţii de liceu promoţia 2015, au încheiat anul şcolar.

„Ca urmare a înregistrării la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, absolvenţii pot beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. După termenul de 60 de zile, absolventul, dacă nu poate fi repartizat în muncă corespunzator pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, poate depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Depăşirea acestui termen de 60 de zile, respectiv finele lunii iulie, atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj”, explică directorul executiv Otilia Râpan de la AJOFM BN.

Pentru absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.  În cazul persoanelor care au corigenţe, termenul de 60 de zile începe de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. Singura excepţie se acordă în cazul absolvenţilor unei şcoli speciale pentru persoane cu handicap, care beneficiază de indemnizaţie de şomaj de la data absolvirii şcolii.

Înregistrarea absolvenţilor promoţia 2015 ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM B-N din Bistriţa, str. Gării, nr.2 – 4, şi la sediul ALOFM Năsăud, str. Mihai Eminescu, nr.1 şi Punct de Lucru Beclean, str.1 Decembrie, nr.5, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii. Aceştia trebuie să depună un dosar care cuprinde actul de identitate – original şi copie; certificate de naştere, căsătorie în original şi copie; act de studii sau adeverinţă – original şi copie (în cazul absolvenţilor de liceu – certificate de absolvire); adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolventului o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită şi nu se acordă în cazul în care absolventul urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului. Indemnizaţia de şomaj se acordă absolventului pe o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5