Activitatea Consiliului Local Beclean

În ultimele trei şedinţe, consilierii locali au discutat şi analizat următoarele probleme de interes comunitar, sub forma unor proiecte de hotărâre sau analizând petiţii, solicitări sau cereri ale unor cetăţeni:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin Penny Market, demolare case existente, amenajare acces, sistematizare verticală şi pilon reclamă, racordare la utilităţi, împrejmuire.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009.

3. Proiect de hotărâre privind amenajarea drumului de ocolire a Staţiunii Băile Figa pentru accesul la cabanele existente.

4. Reanalizarea H.C.L. nr. 19/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean; H.C.L. nr. 34/2009 privind aprobarea listei cu firmele agreate în executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 19 din 16 martie 2009 şi H.C.L. nr. 31/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea „Parcului de Agrement”.

5. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local din partea P.S.D. al doamnei Vlăduţiu Letiţia.

6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Lazăr Ioan din partea P.S.D.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/23.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Beclean.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 144 mp. teren situat în zona de agrement Figa pentru amplasarea unei staţii de telefonie mobilă 3 G.

9. Diverse.

Cele trei şedinţe au avut loc astfel: două şedinţe ordinare în zilele de 22 iunie şi 17 iulie şi o şedinţă extraordinară, în data de 29 iunie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5