Şedinţele Consiliului Local – mai 2009

În luna mai Consiliul Local Beclean s-a întrunit în două şedinţe: o şedinţă ordinară în data de marţi 26 mai şi o şedinţă extraordinară, în data de 29 mai.

Şedinţa ordinară a avut pe agenda de discuţii următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului oraşului Beclean pe anul 2009.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării” Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” pentru realizarea obiectivului de interes public „Înfiinţare Parc de agrement”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea „Parcului de Agrement”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru obiectivele de interes public „Reabilitarea şi extinderea Parcului central” cu participarea la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”

5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei de „Apă - Canal” a oraşului Beclean.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele agreate în executarea lucrărilor de intervenţii pentru repararea şi executarea de noi branşamente la reţelele de utilităţi îngropate (instalaţii de apă, termice, canalizare, telefonie, gaze, electrice) cât şi orice altfel de lucrări de natură să deterioreze domeniul public sau privat al oraşului Beclean conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. 19 din 16.03.2009

7. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aplicare a H.C.L. nr. 38/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen de 1 an, a suprafeţelor de păşune aflate în domeniul public al oraşului Beclean Asociaţiei crescătorilor de taurine Beclean cu sediul în Figa, până la finele anului 2009.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategia de dezvoltare durabilă pe termen lung a oraşului Beclean pentru perioada 2009 – 2039.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 55/2006 privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri cuprinse în Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1010/2006.

10. Diverse:

-informarea aleşilor locali privind obligativitatea depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese până cel târziu la data de 15 iunie 2009.

De asemenea, consilierii locali au avut şi o şedinţă extraordinară, vineri 29 mai, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada iunie – august 2009.

2. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea „Zilelor oraşului Beclean” în anul 2009.

În ambele şedinţe , au fost analizate şi dezbătute toate punctele aflate pe ordinea de zi, aleşii locali votând de fiecare dată, în unanimitate toate proiectele de hotărâre aflate pe cele două ordini de zi.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5