Activităţi integrate în cadrul proiectului „Povestea micului creştin”

Ca să trecem direct la subiect, vom prezenta un model de activitate integrată din cadrul proiectului „Povestea micului creştin”, aflat în plină derulare la Grădiniţa cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” în colaborare cu C. S. I. Beclean, activitatea unei zile desfăşurându-se după următorul scenariu: La sosirea copiilor în grădiniţă, educatoarea i-a pus în temă cu programul zilei respective, spunându-le: „Astăzi, dragi copii, o să trăim împreună povestea micului creştin, adică a unui copil mai bun, mai cuminte, mai înţelegător, povestea unui copil plăcut lui Dumnezeu. Şi pentru că am pomenit de Dumnezeu, povestea noastră nu poate începe decât în casa lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos, care este biserica. Aşadar, vom merge mai întâi la biserică”.

Şi ne-am dus cu copiii la biserica parohiei ortodoxe Beclean I, unde ne-am împărtăşit cu trupul şi sângele lui Hristos. Dar ce ciudat: după împărtăşanie, copiii deveniseră parcă alţii. Se liniştiseră brusc, iar faţa fu inundată de o lumină lăuntrică.

Ne-am întors la grădiniţă, unde ne-am continuat activitatea zilei respective, activitate organizată pe trei sectoare: artă, construcţii şi bibliotecă. În cadrul primului sector, copiii şi-au etalat deprinderile plastice. Astfel, pe fişa „Colorează ce ţi se potriveşte”, pe care am oferit-o fiecărui copil, era reprezentat un copac încărcat de fructe: mere, pere, prune, alune. Li s-a explicat copiilor că fiecare fruct înseamnă ceva, şi anume: mere înseamnă „sunt cuminte”, sunt ascultător”; pere înseamnă „te ajut”; prune – „împart cu tine”; alune – „sunt mofturos”. Apoi li s-a cerut să coloreze fructul care cred ei că li se potriveşte cel mai bine cu felul lor de a fi. Rezultatele au fost surprinnzătoare prin exactitatea şi sinceritatea copiilor prin a se „deconspira”.

La sectorul „construcţii”, copiii au realizat, cu ajutorul culorilor, lumânări diferite şi alte obiecte de cult, precizând totodată că în aceste două sectoare copiii au lucrat independent.

La sectorul „bibliotecă”, aceiaşi copii au „citit” imagini din Biblia pentru copii, educatoarea insistând asupra exprimării lor corecte, iar aceştia reuşind astfel să formuleze propoziţii, să reprezinte grafic propoziţia, cuvintele şi silabele.

Reîntâlnirea copiilor cu preotul paroh, la grădiniţă de data aceasta, a fost iarăşi un moment emoţionant pentru cei mici. Ei au ascultat chiar din gura preotului, citind din Mica Biblie, povestea „Răstignirea lui Iisus Hristos”.

S-a văzut clar, copiii erau marcaţi de povestea „Răstignirii”, de suferinţele Mântuitorului pe cruce, sentimentul de compasiune putându-se citi pe feţele lor.

Pentru a rămâne în aceeaşi atmosferă sacră, duhovnicească, în prezenţa preotului a fost audiată, în continuare, o casetă cu pricesne, urmată de vernisajul unei expoziţii de icoane pe sticlă, lucrări realizate de copii, cu ajutorul educatoarei în timpul săptămânii respective. Icoanele conţineau imagini cu chipul Maicii Domnului şi al Mântuitorului, îngeri în chip de porumbei, pomii din Rai. Sentimentul mândriei că ei sunt autorii acestor lucrări era evident pe feţele lor, după cum evidentă era şi satisfacţia educatoarei când a văzut numărul mare de vizitatori ai expoziţiei, unii dintre aceştia cumpărând chiar nişte lucrări.

În încheiere, am dori să mai adăugăm că activităţile integrate reprezintă, fără nici un dubiu, o componentă importantă a procesului educativ al preşcolarilor, acestea dovedindu-şi eficacitatea prin rezultatele spectaculoase imediate, dar şi în timp, fără să mai punem la socoteală satisfacţiile educatoarei care, deprinsă deja cu metoda proiectelor, apelează sistematic la astfel de activităţi.

Educatoare Ana PODARU, G. P. P. „Albă ca Zăpada” Beclean

Instructor de educaţie Ana CHERHAŢ, C.S.I. Beclean

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5