Ai umor ? Înscrie-te la MĂRUL DE AUR !

Festivalul Internaţional de Satiră şi Umor

MĂRUL DE AUR

 

REGULAMENTUL

celei de-a XXXV-a ediţii

1-2 iunie 2019

 

Organizatorii actualei ediţii a festivalului sunt: Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, cu sprijinul: Primăriei Municipiului Bistriţa (Consiliului Local), Palatului Culturii Bistriţa, Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, Uniunii Epigramiştilor din România, Staţiunii Pomicole Bistriţa, Asociaţiei Umoriştilor Bistriţeni şi Palatului Copiilor Bistriţa.

Festivalul Internaţional de Satiră şi Umor „Mărul de Aur” se  desfăşoară în zilele de 1-2 iunie 2019 şi cuprinde următoarele secţiuni de concurs.

 

 1. Secţiunea de Grafică Satirică:

 

Al XXXV-lea Concurs Internaţional de Grafică Satirică „Mărul de Aur”, Bistriţa, 2019 se adresează tuturor caricaturiştilor din întreaga lume.

     Concursul este structurat pe două subsecţiuni:

 1. Subsecţiunea Desen umoristic cu tema: „Pome d’or”;
 2. Subsecţiunea Caricatură cu tema: Portrete ale scriitorilor: George Coşbuc, Liviu Rebreanu şi Andrei Mureşanu, personalităţi născute în judeţul Bistriţa-Năsăud;

Se pot trimite maximum 5 lucrări la temă. Desenele vor fi însoţite de un CV, în limba română sau engleză, care va conţine: numele şi prenumele, adresa, telefoane de contact, e-mail, ţara de origine.

Lucrările pot fi trimise în formă originală prin  poştă la adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor – Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr.3, cod poştal 420043, Bistriţa sau pe e-mail la:

[email protected], telefon/fax: 0040 263 233 345 sau    0040 745 970 250, sau e-mail [email protected] (Lucian Dobârtă – 0745 593 442).

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 25 martie 2019.

Lucrările selectate pentru premii vor fi incluse în Salonul de Grafică satirică  „Mărul de Aur” 2019.

În cadrul Salonului se organizează expoziţia personală Lucian Dobârtă / LuciDo - 60.

Lucrările înscrise în concurs vor audiate de un juriu format din personalităţi marcante ale domeniului.

 • Premiile acestei secţiuni sunt în valoare de 3.000 lei.

 

 1. Secţiunea de creaţie literară:

 

Concursul Naţional de Creaţie Literară cu tema „TARE LA MARE…” cuprinde două subsecţiuni:

 1. Subsecţiunea Creaţie literară în manuscris cuprinde:
 1. Concurs de epigrame, unde autorii vor trimite în mod obligatoriu 3 (trei) epigrame la temă şi 3 (trei) epigrame la alegere;
 2. Concurs de proză scurtă, maximum 4 (patru) pagini la temă.

 

Lucrările vor fi trimise în 2 (două) exemplare, semnate cu un motto, într-un plic închis în care se va regăsi fişa personală a autorului însoţită de copia xerox a BI/CI.

Manuscrisele pentru subsecţiunea de proză scurtă nu vor depăşi 4 (patru) pagini total, dactilografiate pe format A4 (caractere Times New Roman 12, la 1,5 rânduri).

 

 1. Subsecţiunea de Creaţie Literară în volum publicat (editat).

La această subsecţiune autorii de literatură umoristică se vor înscrie în concurs cu 2 (două) exemplare din fiecare titlu, tipărite în perioada aprilie 2018 – martie 2019, însoţite de fişa de înscriere şi copia xerox a BI/CI a autorului. Manuscrisele şi volumele vor fi trimise pe adresa festivalului până la data de 25 mai 2019 (data poştei).

 • Premiile acestei secţiuni vor fi în valoare de 4.000 lei.

 

 1.  Secţiunea de interpretare satirică

 

La această secţiune se pot înscrie formaţii, grupuri satirice, teatre satirice, cuplete şi interpreţi individuali de umor, din instituţiile de cultură profesioniste şi de amatori din rândul studenţilor, elevilor, precum şi din cercurile militare din ţară.

În repertoriul lor, concurenţii vor aborda texte din autori clasici sau contemporani precum şi din creaţia proprie, cu condiţia să nu depăşească 15 minute grupurile, 5 minute interpreţii individuali şi duetele. Grupurile nu vor depăşi 8 – 10 membri.

Nu se acceptă în concurs texte cu conţinut indecent.

Pentru a se înscrie la această secţiune, cei interesaţi vor trimite până la data de 20 mai 2019, fişa de înscriere (după modelul anexat) şi un DVD cu conţinutul programului propus să intre în concurs. Pe baza programului înregistrat pe DVD,juriul concursului va analiza calitatea programului propus pentru concurs şi va decide formaţiile şi interpreţii individuali admişi în concurs cărora li se va comunica data şi ora când vor intra în concurs.

 • În cadrul festivalului va avea loc şi dezbaterea publică intitulată „CU SERIOZITATE DESPRE UMOR” care va avea loc la STAȚIUNEA POMICOLĂ (Casa Mărului), finalizată cu un concurs   ad-hoc de epigrame pe rime date, iar premiile vor consta în produse specifice staţiunii (gogoşi, saci de mere şi diplome de consolare).
 • Premiile acestei secţiuni sunt în valoare de 5.000 lei.

 

Festivalul se va încheia cu Gala Laureaţilor, în cadrul căreia vor participa formaţiile şi epigramiştii premianţi, care vor pregăti un grupaj de 5 (cinci) epigrame, pentru a fi prezentate în scenă, precum şi invitaţii speciali.

 

Notă:

Premiile celor trei secţiuni de concurs constau în bani, diplome şi trofee. Dreptul de acordare şi ierarhizare valorică a premiilor pe secţiunile de concurs, precum şi redistribuirea lor, aparţine în exclusivitate juriului.

Lucrările trimise pentru concurs nu se înapoiază concurenţilor, ele rămân în arhiva festivalului.

Nu se admit în concurs, la nici una din secţiuni, vulgarităţi, lucrări sau texte cu caracter obscen sau pornografic.

Cheltuielile de cazare şi masă ale invitaţilor şi concurenţilor vor fi suportate de organizatori, iar cele de transport de către participanţi sau de instituţiile pe lângă care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

După jurizare, câştigătorii concursurilor de grafică satirică şi creaţie literară vor fi anunţaţi telefonic, în timp util, pentru a participa la festivitatea de premiere şi la Gala Laureaţilor.

 

Toată corespondența care priveşte festivalul se va trimite pe adresa:

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR BISTRIŢA

Str. Alexandru Odobescu, nr. 3, cod 420043, Bistriţa, ROMÂNIA

Informaţii suplimentare se pot obţine la

tel/fax: 0040 263 233 345, 0040 745 970 250

email: [email protected]

                                                       Director Festival,

                                                         Al. Câţcăuan

„MĂRUL DE AUR” 2019

„GOLDEN APPLE” 2019

 

Fişă de înscriere / Application form

 

 • Formaţia, grupul, interpretul, creatorul / Band, group, artist, creator:

_____________________________________________________________

 • Instituţia reprezentată / Represented Institution:

_____________________________________________________________

 • Adresa / Adress:

_____________________________________________________________

 • Telefon/fax/email / Adress phone/fax/email:

_____________________________________________________________

 • Data înfiinţării (naşterii) / Foundation date: _____________________________________________________________
 • BI / CI, seria ____ nr. ____________ CNP ___________________
 • Secţiunea de concurs / Section contest:

_____________________________________________________________

 • Repertoriul, manuscrisul, volumul, lucrarea / Repertoire, manuscripts, volume, work:

_____________________________________________________________

 • Autor texte / Texts author:

_____________________________________________________________

 • Instructor/autor / Instructor/author:

_____________________________________________________________

 • Titlul volumului/lucrării / Title of volume/work:

_____________________________________________________________

 • Regia artistică/Editura / Artistic Director/Publisher:

_____________________________________________________________

 • Participări la alte concursuri / Participation in other competitions:

_____________________________________________________________

 • Număr persoane în grup_______din care_____femei:

     Number of people in group_____of wich______Women:

 • Data sosirii la Bistriţa/Check Bistriţa ___________________
 • Mijloc de transport/Means of transport: _________________

 

Data/Date        Semnătura şi ştampila/Signature and stamp

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5