AJOFM BN: Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Acest sector, reglementat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:

- producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

- promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;

- dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

- dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud.

Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro), rubrica Registre/Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Pentru o mai bună întelegere a economiei sociale și a precedurilor de atestare și certificare a întreprinderilor sociale / întreprinderilor sociale de inserție pot fi accesate link-ul: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud derulează acţiuni la nivel judetean în vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate, transmite Otilia Râpan, director executiv al AJOFM BN. 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5